30.11.2022

Marknadspriset på el fortfarande högt – pristaket gäller ännu på Karlebys område

Energia-hinnannousu.jpg

Karleby Energi fastställde ett nytt pris för Vuodenaika-elavtal för följande tre månaders prisperiod 1.1–31.3.2023.  Marknadspriserna på el är fortfarande exceptionellt höga. Vuodenaika-elavtalets nya pris utan pristak är 41,23 c/kWh (inkl. moms 10 %) under perioden 1.1–31.3.2023.

Karleby Energi fortsätter att tillämpa pristaket som är riktat till Karlebybor på samma sätt som tidigare vad gäller Vuodenaika-elavtal. Pristaket garanterar att Karleby Energi fakturerar högst 16 c/kWh (moms 0 %) för elenergi. Det slutliga priset varierar beroende på mervärdesskattens storlek.

Mervärdesskatten sänks temporärt till tio procent

Mervärdesskatten på elenergi sänks temporärt från 24 procent till 10 procent under tiden 1.12.2022 - 30.4.2023. Den sänkta skattesatsen på 10 procent tillämpas på försäljning av el under lagens giltighetstid.

Karleby Energi inför skattesänkningen automatiskt och till fullt belopp i priserna för december-april. Skattesänkningen gäller alla elavtals priser. Karleby Energi fakturerar elförbrukningen för december i januari, så den första fakturan med sänkt mervärdesskatt skickas i januari. Ändringen av mervärdesskatten gäller inte elöverföringen och inte heller fjärrvärmen.

Karleby Energi tog första oktober i bruk ett pristak som gäller på Karleby stads område (Karleby, Lochteå, Kelviå och Ullava) för kunder med Vuodenaika-elavtal. Sänkningen av mervärdesskatten innebär i pristakprodukter att Karleby Energi fakturerar sina kunder högst 16 c/kWh (moms 0 %) för elenergi. När mervärdesskatten sänks till 10 procent betyder det här att priset är 17,60 c/kWh (inkl. moms 10%) för konsumentförbrukare i december-april.