15.06.2023

Laddningsnätet för elbilar utvidgas till högeffektsladdning

Karleby Energi utvidgar sitt laddningsnät för elbilar till Heinolaområdet med en högeffektsladdstation som levererats av Virta. Laddstationen på Biltemas parkeringsområde har en effekt på 250 kilowatt och är avsedd för fyra bilar.

– Den nya laddstationen betjänar den passerande trafiken på ett utmärkt sätt. Beroende på bilmodell uppnår man höga laddningsgrader för batterierna på redan 20–30 minuter. Laddstationen tas sannolikt i bruk i juni, berättar Karleby Energinäts affärsverksamhetschef Tapio Järvinen.

Landschefen för laddningsnätet Aleksi Patana från Virta berättar att skalningsmånen för en högeffektsladdstation sträcker sig ända upp till 400 kilowatt.

– Karleby Energis nya laddstation har planerats så att den är framtidssäker med tanke på skalning och teknik. Laddanordningen fungerar med adaptiv spänning, vilket innebär att den ger en bättre laddningseffekt än genomsnittliga högeffektsladdare för till exempel bilar som fungerar med 800 V:s batterispänning, berättar Aleksi Patana.