15.06.2023

Kompassen förnyas

Karleby Energis kundportal Kompassen förnyas i etapper från och med försommaren. I och med energikrisen är det allt viktigare att kundportalen utvecklas eftersom kunderna nu är intresserade av att följa upp uppgifterna om deras egen förbrukning.

– Under den första etappen införs mer uppgifter om kundens egen elförbrukning i Kompassen. Förutom förbrukningsuppgifter i realtid har kunden också möjlighet att studera till exempel förbrukningsuppgifter från föregående månad eller förbrukningen under en viss tidsperiod. Även om kunden skulle ha ett tidsbestämt avtal med fast pris, kan kunden också se det aktuella spotpriset. De som skaffat solpaneler är sannolikt intresserade av Kompassens uppgifter om mikroproduktion med nettning. Utöver detta kan man se temperaturen på orten, berättar Karleby Energis försäljningschef Hanna Aholainen om kundportalens egenskaper.

Utvecklingen av Kompassen fortsätter över sommaren och följande förnyelse berör kundportalens ingångssida och dess grafiska uttryck. På ingångssidan kan kunden förutom aktuella förbrukningsuppgifter också se bland annat sina aktuella fakturor och egna kontaktuppgifter. Att kontaktuppgifterna är uppdaterade är viktigt till exempel för Karleby Energis kundkommunikation. På den nya ingångssidan uppdateras också aktuella nyheter och erbjudanden.

kompassin-kuvai.jpg

VIKTEN av att kundernas kontaktuppgifter är uppdaterade betonas också av Karleby Energis ICT-chef Anssi Haapanen.

– Trots att vi har ett stort ansvar för kunduppgifterna arbetar vi utgående från de uppgifter som vi har tillgång till här, säger Anssi Haapanen och påminner om att också kunden bär ett ansvar i frågan. Vanligtvis kan ändringar i kontaktuppgifterna bli aktuella i samband med flytt eller fastighetsaffärer eller om en parrelation förändras. En del av ändringarna i kontaktuppgifterna förmedlas så att säga officiella vägar, men det är kundens ansvar att speciellt meddela om ändringar i telefonnummer och e-postadresser.
För kunden är det lättast att uppdatera uppgifterna via Kompassen.

Hanteringen av personuppgifter över lag styrs av dataskyddslagen. Ett behov av uppdaterade uppgifter framkommer när kunden ska identifieras på ett tillförlitligt sätt, och uppgifterna behövs naturligtvis också bland annat när man tecknar ett elavtal. I första hand finns uppgifterna i kunduppgiftssystemet.

– Vi måste ofta förvara kunduppgifterna också efter att kundförhållandet upphört, vilket innebär att uppgifterna inte kan raderas även om kunden så önskar. Till exempel kräver bokföringslagen och elmarknadslagen att en del uppgifter och material förvaras under en viss tid. Grovt generaliserat talar vi om cirka 10 år efter att ett kundförhållande upphört, berättar Anssi Haapanen. Kunduppgifter finns både i Karleby Energis egna och samarbetspartners maskinsalar. Överenskommelse om hanteringen av kunduppgifterna och dataskydd görs alltid i avtalen med kunderna. Verkställandet av överenskomna frågor kan också verifieras genom auditeringar. Även våra samarbetspartner berörs av dataskyddslagstiftningen.

– Om det trots all beredskap skulle inträffa ett brott mot datasäkerhet, styrs vår verksamhet av lagstiftningen, till exempel i fråga om att meddela kunden om det inträffade. I bedömningen av situationen deltar också övervakningsmyndigheten, det vill säga dataskyddsombudet. Utöver detta får vi vid behov hjälp från Cybersäkerhetscentret, säger Haapanen.