22.05.2023

Vuodenaika-elavtalets pris från och med juli

Karleby Energi slog fast ett nytt pris för Vuodenaika-elavtalets följande tre månaders prisperiod 1.7.-30.9.2023. Vuodenaika-produktens elenergipris är från och med juli 9,82 c/kWh.

Vuodenaika-produktens elenergipris:

Energi 9,82 c/kWh + grundavgift 2,50 € /mån (i priserna ingår 24 % moms).

Vi sänder meddelande om prisändring som textmeddelande eller via e-post

Vi skickar ett meddelande om prisändring som textmeddelande eller via e-post. Följande meddelande om prisändring skickas i slutet av augusti. Eventuell ändring av avtalets marginal meddelas med brev. 

Ditt Vuodenaika-elavtal fortsätter normalt vid byte av prisperiod och förutsätter inga åtgärder av dig. Vuodenaika-elavtalet är ett avtal som gäller tills vidare och som flexibelt kan bytas till en annan elprodukt eller till en annan elleverantör med en 14 dagars uppsägningstid.