Anslutningen till fjärrvärme betalar tillbaka sig själv

Redan 34 000 invånare i Karleby bor i hem som värms upp med fjärrvärme. Kaukos namnsdag till ära lanserar Karleby Energi en ny fjärrvärmeprodukt som underlättar anslutandet till fjärrvärmenätet.

I Karleby värms ca 3 500 fastigheter upp med fjärrvärme och antalet ökar ständigt. Utöver centrala Karleby har Karleby Energi fjärrvärmenät i Kelviå och Lochteå. Nu blir det lätt för småhus på områden där fjärrvärmenät redan finns att ansluta sig till fjärrvärme genom en nyckelfärdig leverans.

- I de flesta fallen ansluts det egna hemmet till fjärrvärmenätet för att man vill minska på uppvärmningskostnaderna och för att få en uppvärmningsform som är lätt att använda, är driftsäker och ger en jämn inomhustemperatur. Fjärrvärme är ett bekymmersfritt uppvärmningssätt, eftersom man inte behöver fundera på om oljan eller veden räcker, eller när pannan eller oljecisternen senast genomgick underhåll eller blev granskad, berättar Karleby Energis fjärrvärmechef Jani Söderström.

Paketet som lanseras på Kaukos dag den 3 mars underlättar anslutningen till fjärrvärme, eftersom paketet omfattar såväl anslutningen, utrustningen, installationen samt handledningen i hur utrustningen används. I praktiken alltså allt man behöver vid anslutning till fjärrvärme.

- Speciellt invånare i äldre småhus är intresserade av att ansluta sina hus till fjärrvärme, eftersom många av husen ännu värms upp med olja. Intresset för fjärrvärme ökar i allmänhet när oljepriset stiger, säger Söderström.

Vid överföring av ett oljeuppvärmt egnahemshus till fjärrvärmenätet kostar den nyckelfärdiga leveransen 7 000 euro. Invånare i egnahemshus kan tycka att engångsinvesteringen är stor, men den betalar tillbaka sig själv t.o.m. på några år. Det är möjligt att få hushållsavdrag för installationsarbetet.

- Karleby Energis sakkunniga ger den som är intresserad av fjärrvärme en kostnadsfri beräkning på hur snabbt anslutningen till fjärrvärme betalar tillbaka sig själv i form av lägre uppvärmningskostnader, konstaterar Söderström.

Utvecklingen av fjärrvärmepaketet som nu lanseras fortsätter ännu i Karleby Energi. Något man funderar på är att också erbjuda kunderna en årlig inspektion av fjärrvärmeutrustningen av en sakkunnig som regelbundet skulle kontrollera utrustningens inställningar och funktion.

- Fjärrvärmeutrustningen är mycket hållbar och håller i bästa fall i tiotals år. Genom att kontrollera inställningarna och utrustningen kan ytterligare besparingar nås i uppvärmningskostnaderna och samtidigt säkerställa att utrustningen hålls i gott skick, påminner Söderström.

På fjärrvärmekartan på Karleby Energis webbsidor kan du kontrollera om fjärrvärmenätet redan sträcker sig till området där du bor. Även Karleby Energis byggtjänst kan ge dig informationen.


Ca 250 kilometer fjärrvärmeledningar finns redan nergrävda i marken i Karleby. Foto Teemu Hujanen