10.05.2023

Karleby Energis styrelsesammansättning fastställd — Jarmo Herronen blir ordförande

Karleby Energis bolagsstämma fastställde sammansättningen av bolagets nya styrelse på bolagsstämman tisdagen den 9 maj. Vuokko Kalliokoski (ekonomichef vid Karleby Hamn), Ville Herlevi (verkställande direktör och grundare av automationsföretaget Herlevi & Co från Vasa) och Marita Vuorinen (Senior Headhunter, inHunt Group) valdes till styrelseledamöter. Stadsmiljödirektör Nina Kujala fortsätter att representera Karleby stad i styrelsen. Jarmo Herronen valdes till ordförande för styrelsen.

Herronen-Jarmo-netti.jpg

Jarmo Herronen är ett verkligt proffs som bidrar med stor erfarenhet från storindustrin till styrelsen. Han arbetade på nuvarande Bolidens zinkfabrik i nästan 35 år, varav cirka 10 år som verkställande direktör. Sedan början av 2019 har Herronen arbetat med energieffektiviserings- och automationsutvecklingsuppgifter inom Bolidens affärsområde smältverk.

— Jag känner till energifrågorna från både el- och värmesidan. Vi har levt i symbios med Karleby Energi på zinkfabriken eftersom fabriken är en betydande värmeleverantör till Karleby Energi.

Rekryteringsprocessen för att hitta en ny VD börjar

Herronen som nu börjar leda Karleby Energis styrelse är nöjd med den nya sammansättningen. Kompetensen är bred och från flera olika sektorer. Styrelsens helt förnyade sammansättning erbjuder både möjligheter och utmaningar.

— Jag ser det som en möjlighet att nya människor kommer med nya idéer, perspektiv och arbetssätt. Utmaningen är däremot att hitta rätt arbetsfördelning och verksamhetsmetoder mellan företagets ledning och styrelse. Förtroende måste byggas av alla parter, konstaterar Herronen.

Den här veckan kommer den nya styrelsens möten att schemaläggas. Den nya styrelsen kommer att få en introduktion i bolagets affärsverksamhet och nuvarande situation.

Den första uppgiften är att inleda rekryteringen av en verkställande direktör.

Mitt i ett världsläge som är i ständig förändring framhåller Jarmo Herronen att det är viktigt att den nya styrelsen kan agera snabbt, så att de förändrade omständigheterna kan bemötas utan dröjsmål.

— Samtidigt måste vi trygga leveranssäkerheten och reagera på de krav som samhället ställer på att minska utsläppen, säger Herronen.