Karleby Energinäts elmätarbytare i farten

Karleby Energinät Ab byter ut elmätare i fastigheter i Karleby. Under sommaren installeras nya mätare på områdena Mesil, Yxpila, Lappilbacken, Puntus och Granbacken. Arbetet kommer att göras områdesvis.

Mätarna byts ut med 10-15 års mellanrum. Elmätarna som nu byts ut har senast bytts för 12-13 år sedan. Uppdateringen av elmätarna möjliggör också ibruktagande av nya egenskaper vartefter elmarknaden utvecklas.

Mätarbytena och installationerna utförs av Tykotec Ab. Montörerna har arbetskläder och fordon försedda med Karleby Energis logo för att kunderna ska kunna känna igen montörerna.

På den nya mätarens display kan du följa din egen elförbrukning och energiförbrukning samt vid behov bryta strömmen till din fastighet t.ex. när du är bortrest. I samband med mätarbytet kommer montören att lämna instruktioner för hur den nya elmätaren används. Instruktionerna hittar du också här.

Mätarbytet är ett snabbt ingrepp och är kostnadsfritt för dig som vår kund.

Montörernas kontaktuppgifter:

Klaus Finnilä, tfn. 040 355 6250 eller klaus.finnila@tykotec.fi

Sami Seine, tfn. 050 554 3601 eller sami.seine@tykotec.fi