24.02.2023

Karleby Energi sänker Vuodenaika-elavtalets pris – tills vidare inget behov för pristak

Karleby Energi slog fast ett nytt pris för Vuodenaika-elavtalets följande tre månaders prisperiod 1.4-30.6.2023. Vuodenaika-produktens elenergipris är från och med april 10,63 c/kWh + gällande mervärdesskattesats.

Mervärdesskatten på elenergi sänktes temporärt från 24 procent till 10 procent under tiden 1.12.2022 - 30.4.2023. Därför faktureras elenergin enligt den lägre mervärdesskattesatsen i april. Från och med maj är mervärdesskattesatsen igen 24 procent.

Vuodenaika-produktens elenergipris:

Energi 11,69 c/kWh
Grundavgift 2,22 € /mån
I priserna ingår 10 % moms för tiden 1.4.-30.4.2023

Energi 13,18 c/kWh
Grundavgift 2,50 € /mån
I priserna ingår 24 % moms för tiden 1.5.-30.6.2023

Inget behov för pristak nästa prisperiod

Karleby Energi tog från ingången av oktober i bruk ett pristak i syfte att garantera att kunderna inte faktureras mer än högst 16 c/kWh för elenergi. Priserna som slagits fast för prisperioden som startar från ingången av april ligger under pristaket. Därför behövs tills vidare inget pristak.

Vi sänder meddelande om prisändring som textmeddelande eller via e-post

Vi skickar ett meddelande om prisändring som textmeddelande eller via e-post. Följande meddelande om prisändring skickas i slutet av maj. Eventuell ändring av avtalets marginal meddelas med brev.

Ditt Vuodenaika-elavtal fortsätter normalt vid byte av prisperiod och förutsätter inga åtgärder av dig. Vuodenaika-elavtalet är ett avtal som gäller tills vidare och som flexibelt kan bytas till en annan elprodukt eller till en annan elleverantör med en 14 dagars uppsägningstid.