19.08.2022

Karleby Energi och Karleby stad söker lösning på höjningen av elpriset

Karleby Energis meddelande om Vuodenaika-elavtalets prisändring har lett till många frågor och mycket respons. Det har framförts önskemål om att Karleby Energi tar ställning till saken och ger förklaringar.

Karleby Energis verkställande direktör Mikko Rintamäki vill lugna ner invånarna. Det är ännu tid till början av oktober och lösningar på situationen kan sökas ännu fram till mitten av september.

Så här kommenterar Mikko Rintamäki Vuodenaika-elavtalets prishöjning:

”Jag vill be både kunder och stadens invånare om ursäkt för den harm och ångest som justeringen av Vuodenaika-avtalets pris har orsakat. Vi kunde inte ana att partipriset på el skulle öka så rejält under de senaste veckorna och prishöjningen blev orimlig. Det har visat sig att den avtalsmodell som Karleby Energi erbjuder medför en alltför stor ändring i en situation som den här.

Karleby Energis ägare, dvs. Karleby stad tillsammans med bolagets styrelse är mycket medvetna om situationen och vår uppgift är vidta åtgärder för Karlebybornas bästa.

När vi blev medvetna om hur drastisk prishöjningen kommer att vara började vi för att underlätta förhållandet söka oss fram till en lösning eller en produkt som är rimlig för våra kunder. Arbetet pågår fortfarande, men jag tror att vi nästa vecka kommer fram till en lösning.

Vi vill fortsättningsvis erbjuda särskilt Karlebybor ansvarsfull energi till ett vettigt pris. Var inte oroliga, vi kommer att hitta en lösning."


Motiveringar till prishöjningen av Vuodenaika-elavtalet

Kunderna frågar – Mikko svarar

Prishöjningen av Karleby Energis Vuodenaika-produkt har väckt mycket oro och många frågor bland våra kunder. Vi sammanställde de vanligaste frågorna som Karleby Energis verkställande direktör Mikko Rintamäki svarade på.

Hur bildas Vuodenaika-elavtalets pris?

Mikko svarar:
Karleby Energi Ab meddelade i början av veckan om justeringen av Vuodenaika-avtalets pris fr.o.m. 1.10.2022. Prisjusteringen innebar i det här fallet att priset höjdes mångfaldigt. Höjningen var chockerande stor och ledde helt motiverat till hård kritik. Orsaken till den rejäla höjningen är den kraftiga prishöjningen på partimarknaden för el.

Produktens pris räknades ”automatiskt” enligt följande:

Totala priset = 46,29 c/kWh, inkl. moms
Det nordiska partipriset på el (SYS Q4/2022) 34,60 c/kWh, inkl. moms *
+ priset för Finlands prisområde (EPAD Q4/2022) 9,17 c/kWh, inkl. moms *
+ Karleby Energis marginal + profil m.m. 2,52 c/kWh, inkl. moms

*) priser 16.8 ca kl.13


Varför är Karleby Energis prishöjning så mycket större än hos andra elbolag?

Mikko svarar:
Jag tror att skillnaden åtminstone till största delen beror på att vi slog fast priset senare än andra och då syns prishöjningen i vår prissättning. Den här veckan får vi se hur situationen utvecklas.


Vad bygger prishöjningen på?

Mikko svarar:
På den kraftiga ökningen av elanskaffningskostnaderna.


Drar ledningen nytta av prishöjningen i form av vinst?

Mikko svarar:
Nej. Varken ledningen eller ägaren får någon vinst av prishöjningen. Kriget i Ukraina och andra orsaker har lett till att el sålts med förlust i början av året.


Varför kan andra bolag lokalt erbjuda förmånligare el till ortens invånare, men inte Karleby Energi?

Mikko svarar:
Bra fråga. Utgångspunkten är att elförsäljningen ska vara konkurrenskraftig och utgå från marknaden, och kostnaderna för elöverföring och fjärrvärme hålls låga. Vi har också sålt el till kunder på olika håll i landet. Tidigare fungerade det här bra. Vad vi vet har de flesta bolagen nu begränsat elförsäljningen till det egna nätområdet. Den här frågan diskuteras den här veckan både med ägaren och den egna styrelsen. Det här återkommer vi till alltså senare.


Varför höjs elpriset radikalt även om Karleby Energi har egen produktion?

Mikko svarar:
För närvarande täcker den egna produktionen och andelsproduktionen inte närapå heller vår elförsäljning. Särskilt den ytterligare förseningen av Olkiluoto 3 orsakar oss betydande tilläggskostnader.

Antalet kunder med tills vidare gällande avtal, såsom Vuodenaika-avtal, kan variera t.o.m. mycket på kort tid. Därför måste avtalen följa marknadspriserna för att hålla risken rimlig.


Stannar Vuodenaika-elavtalets pris på hög nivå eller kan den också sjunka?

Mikko svarar:
Vuodenaika-avtalets pris bestäms enligt priser som noteras på elbörsen, därför kan priset också sjunka i takt med elbörspriset.


Vad gick fel när vi nu har den här situationen?

Mikko svarar:
De senaste dryga 2 åren har vi utvecklat vår verksamhet. I januari såg det ut att situationen och energipriserna äntligen lugnar ner sig. Sedan attackerade Ryssland Ukraina och allting ändrades, igen. Man får alltså inte vaggas in i tron att situationen lugnar ner sig.

På grund av marknadens försvagade funktion avstod vi från många produkter. De produkter vi nu har kvar är (för) känsliga för prisändringar.

Det här är något som vi kunde ha meddelat om i ett tidigare skede. Situationen måste meddelas utan dröjsmål och samtidigt se till att problem som uppstår kan lösas.


Vad ämnar Karleby Energi göra för att korrigera situationen?

Mikko svarar:
Vi erbjuder Karlebybor en produkt med vilken så här kraftiga prishöjningar kan undvikas. Vår huvudsakliga uppgift är att erbjuda Karleby, stadens invånare och industri hållbara och konkurrenskraftiga energilösningar. Det ämnar vi göra också i fortsättningen.