Karleby Energi avstår från tillsvidaregällande traditionella elavtal

Den snabbt ändrande marknadssituationen inom elhandeln kräver att energibolagen gör förändringar i sina traditionella avtalsmodeller och verksamhetssätt. Karleby Energi Ab avstår från sina traditionella tillsvidaregällande elprodukter fr.o.m. 1.9.2022. Produkter som inte längre ingår i urvalet är tillsvidaregällande produkterna Allmän el, Tidsel, Säsongel och Effektel. De ersätts med Vuodenaika-avtal som följer marknadspriserna. Förändringen berör inte gällande tidsbestämda elavtalsprodukter.

Enligt Karleby Energis verkställande direktör Mikko Rintamäki kan man med hjälp av avtalsförändringen reagera snabbare på marknadssituationen som förändras utan att behöva pruta på servicenivån.


Under de senaste 18 månaderna har elmarknaden genomgått en våldsam förändring. Utöver en kraftig höjning av prisnivån har priserna ändrat snabbt och det har blivit mycket svårt, rent av omöjligt, att skydda sig mot prisändringar för att kunna erbjuda avtal med stabila priser.

– Med nuvarande elavtalsmodeller är det utmanande för vem som helst att ha kontroll över situationen och lönsamheten. Vi har strävat efter att anpassa oss till situationen som vi tidigare antog var tillfällig, men senast kriget i Ukraina och den långvariga energikrisen som kriget orsakat ändrade situationen radikalt. Våra alternativ var att höja priserna rejält igen eller att förnya vårt produkturval, konstaterar Mikko Rintamäki.

Karleby Energi övergår till elprodukter som mera automatiskt följer elprisutvecklingen. Man vill erbjuda kunderna det bäst fungerande alternativet som smidigt följer elmarknadspriserna. Till en början stiger priset men reagerar också utan dröjsmål på sänkning av elmarknadspriset.

Avtalsförändringarna förutsätter inga åtgärder av kunderna eftersom kundernas avtal automatiskt ändras till ett Vuodenaika-elförsäljningsavtal som utgår från ett elpris som ändrar varje kvartal.


Gäller avtalsändringen ditt elavtal?

Du kan kontrollera din avtalstyp i Kompassen. Under fliken Kunduppgifter hittar du information om ditt elförsäljningsavtal. Om du har produkten Allmän el, Tidsel, Säsongel eller Effektel gäller avtalsändringen även dig.

Vad behöver du göra?

Nödvändigtvis ingenting. Alla tillsvidaregällande avtal ändras automatiskt till Vuodenaika-avtal från och med 1.9.2022. Du har rätt att säga upp ditt avtal med en uppsägningstid på 14 dygn.

Vuodenaika-avtalets pris är 13,05 c/kWh och grundavgiften 2,50 €/mån. (moms ingår i priserna) till slutet av september. Vuodenaika-produktens pris ändras med tre månaders intervaller i enlighet med marknadspriserna. Bekanta dig närmare med avtalsvillkoren.

Havu- och Vesi-elavtalen ändras från och med 1.9.2022 till Vuodenaika Havu- och Vuodenaika Vesi-avtal. De här avtalens energipris är densamma som i Vuodenaika-avtal men grundavgiften är 3,97 €/mån.