25.08.2023

Karleby Energi Ab höjer utnyttjandegraden av förnybar energi genom att investera i en bränslestation

Karleby Energi Ab och BMH Technology Oy har 14.8.2023 undertecknat ett avtal om byggande av en station för fast bränsle i samband med Karleby Energis Power-kraftverk. Den kalkylmässiga budgeten för den totala investeringen har beräknats ligga på ca 10 miljoner euro varav BMH Technology Oy:s leverans upptar 8 miljoner euro. Stationen beräknas vara klar för användning före utgången av 2024.

– Bakom investeringen finns behovet att svara på våra kunders behov av förnybar energi, konstaterar Karleby Energis tf. verkställande direktör  Tommi Korpi. 

Vi arbetar målmedvetet mot våra strategiska mål för att möjliggöra övergången till ren omställning. Det här är en betydande och konkret investering på den väg vi valt mot koldioxidneutral energiproduktion. De fördelar som investeringen för med sig förbättrar på många sätt Karleby Energis ställning på marknaden, fortsätter Tommi Korpi.

Investeringen i byggandet av en station för fast biobränsle fördubblar mottagningen av bränsle och fyrfaldigar bränslets lagringskapacitet vid kraftverket. De här faktorerna ökar tillsammans försörjningsberedskapen samt flexibiliteten vid planeringen av produktionens användning av bränsle. I fortsättningen kan vi allt bättre betjäna våra kunder, tillägger Tommi Korpi. 

Karleby Energis mål är att utöka användningen av förnybar energi och att samtidigt avstå från torv som bränsle.

Ari Nyrökorpi från BMH Technology Oy kommenterar att den här nya anläggningen ger Karleby Energi ett värdefullt tillägg när det gäller att minska på användningen av fossila bränslen.

– Vi är tacksamma för att det långvariga samarbetet med BMH fortsätter med ett nytt projekt och väntar med iver på att få leverera en ny behandlingslinje. Vi har redan levererat många behandlingslinjer för biomassa av den här storleken i Finland för att minska användningen av torv och bränning av gas.

                   ----------------------------------------------------

Karleby Energia Ab är ett energibolag som ägs till 100 procent av Karleby stad och som har två dotterbolag: Karleby Energinät Ab och Kokkolan Voima Oy. Karleby Energi Ab är ett energibolag med full service och som utvecklas kontinuerlig och betjänar sina kunder och ägare. Till vår verksamhet hör produktion, försäljning och distribution av el, värme och ånga. Som en del av vår verksamhet ingår även utvecklingsprojekt på området för förnybar energi.
 

BMH Technology Oy är ett finländskt företag som specialiserat sig på rena teknologier. Företaget grundades 1929 och dess bransch är förädling av avfall och lösningar för fast biobränsle. Vi är en av marknadens största företag som erbjuder lösningar för behandling av fast bränsle. Vi har global verksamhet och utnyttjar lokala nätverk och kompanjoner.