Röjning av ledningsområden

Karleby Energinät Ab förbättrar tryggheten och eldistributionens driftsäkerhet genom att bl.a. röja ledningsområden med sex års intervaller enligt ett cirkulerande system.

Röjningarna gäller områden med mellanspänningsledningar med 20 kV:s spänning och lågspänningsledningar med 0,4 kV:s spänning. Området som ska röjas avgränsas av Södraleden, Vasavägen och Jyväskylävägen ända fram till Såka. Arbetet inleds i februari och slutförs före utgången av september.

Utanför det egentliga ledningsområdet avlägsnas klentoppiga och slanaktiga träd eller andra enstaka träd som t.ex. vid hård vind eller tung snömassa kan skada ledningen. Alla träd som fälls tillfaller markägaren.

Om det i ledningsområdet finns specialobjekt för vilkas behandling skriftligt överenskommits, ska dessa tydligt märkas ut med tavlor som placeras i området som ska röjas.

Vi hoppas att markägarna förhåller sig positivt till dessa åtgärder som baserar sig på elsäkerhetsföreskrifterna och vilkas syfte är att garantera en trygg och driftsäker eldistribution.

Tilläggsuppgifter från vår kundbetjäning, tfn (06) 828 9295.