23.08.2023

Inget behov längre för pristak och elförsäljningen utanför Karlebys område startar på nytt

Inget behov längre för pristak och elförsäljningen utanför Karlebys område startar på nytt

Karleby Energi avstår från pristaket för el vad gäller Vuodenaika-produkten och kommer att starta försäljningen av el också utanför Karlebys område.

Situationen på energimarknaden har utvecklats i en positiv riktning. Elmarknadspriser som styr Vuodenaika-produktens pris har för inkommande vinters del sjunkit till en mycket rimlig nivå.

 -  Marknadspriserna ligger redan rejält under pristaket och därför finns det inte längre behov för användningen av det. För närvarande erbjuder vi tidsbestämda avtal för 12 och 24 månader till ett pris som ligger ungefär under hälften jämfört med pristaket. Vuodenaika-avtal erbjuds även i fortsättningen enbart till kunder på Karlebys område.

Pristaket gällde senaste vinter för Karlebyområdets (Karleby, Lochteå, Kelviå och Ullava) invånare vad gäller Vuodenaika-elavtal.

För Karlebyområdets invånare erbjuds dessutom också timspotavtal och tidbestämda avtal. Försäljngen av dem kommer att starta inom närmaste tiden för kunder utanför Karlebyområdet.

         ----------------------------------------------------------------------

Karleby Energi Ab är ett energibolag som ägs till 100 procent av Karleby stad och som har två dotterbolag: Karleby Energinät Ab och Kokkolan Voima Oy. Karleby Energi Ab är ett energibolag med full service och som utvecklas kontinuerligt och betjänar sina kunder och ägare. Till vår verksamhet hör produktion, försäljning och distribution av el, värme och ånga. Som en del av vår verksamhet ingår även utvecklingsprojekt på området för förnybar energi.