2.05.2023

Fjärrvärmenätet förnyas i Halkokari

Nästa sommar förnyas fjärrvärmenätet på Jaktens område i Halkokari. Arbetet kan tillfälligt orsaka olägenheter för områdets invånare. De smala gatorna och schakten som grävs samt arbetsmaskiner som rör sig på gatorna kan försvåra normal trafik.

Arbetet med förnyandet av fjärrvärmeledningar startar i början av maj och slutförs före utgången av juli. Huvudentreprenör för arbetet är Oulun Lämpöputkitus Oy. Arbetet har beställts av Karleby Energi Ab.

Kaukolampo-Jahti.jpg