3.05.2024

Enkät om utvecklingsplan

Välkommen till Karleby Energinät Ab:s kundenkät. Syftet med enkäten är att få kundernas och intressentgruppernas synpunkter om utvecklingsplanen för elnätet. I enkäten får du se Karleby Energinäts långsiktiga utvecklingsplan och prognoser i anknytning till den.

 

Den pågående omställningen inom energibranschen innebär utmaningar när produktioner ska anslutas till nätet och elbilarna blir vanligare.

Händelserna inom energiomställningen kommer att kräva ett allt starkare och smartare elnät. Vi håller på att genomföra denna energiomställning tillsammans med våra samarbetspartner.

Utvecklingsplanen består av sju olika delar som du kan röra dig mellan via menyn i den vänstra kanten eller med hjälp av pilsymbolerna i den nedre kanten. Du kan framföra respons genom att ge tummen upp eller lämna en kommentar.

Börja med att besvara bakgrundsfrågorna på den första sidan och gå sedan vidare till den egentliga utvecklingsplanen.

Kom ihåg att klicka på ”Lähetä kuuleminen” på sista sidan med rubriken ”Yhteenveto” för att dina svar ska lagras i systemet.

Karleby Energinäts utvecklingsplan hittar du via följande länk (på finska). Svara på enkäten senast 31.5.2024.