28.02.2023

Elkompensationen kommer att synas automatiskt i kundens faktura

Hjälp att klara av vintermånadernas höga elfakturor fås utöver andra understöd också av elkompensation. Elkompensationen av engångsnatur betalas automatiskt, fakturorna för de fyra vintermånaderna november-februari.

Kompensation betalas automatiskt till de kunder vilkas elpris är över 10 c/kWh (inklusive mervärdesskatt). Elkompensationen gäller elenergi, för elöverföring betalas inget stöd. Elkompensationen kommer på månatlig nivå att vara 50 procent av andelen som överstiger självrisken på 90 euro. I stöd kan dock betalas högst 700 euro i månaden.

Vad måste jag göra för att få elkompensation?

Du behöver inte göra något alls. Kompensationen betalas automatiskt till de kunder som är berättigade till den. Elkompensationen betalas i två rater. Enligt plan betalas den första raten i april och den andra i maj.

Kunden behöver alltså inte vara i kontakt med kundtjänsten för att få elkompensationen.

Exempel på elkompensationens storlek

Elenergi i fakturan för januari 300 €
Självrisk 90 €
Andelen som överstiger självriskandelen är 210 € (av detta belopp betalas 50 % i kompensation)
Kompensationsbeloppet i fakturan 105 €

Elkompensationens villkor:
Elenergipriset är över 10 c/kWh (inklusive mervärdesskatt). De kunder kan också få elkompensation som har ett SPOT-avtal om undre gränsen för självrisken på 90 € överskrids. I kompensation betalas högst 700 €/mån.

Frågor och svar om elkompensation

Vem får elkompensation?

Elkompensation får de konsumentkunder för vilka andelen elenergi på elräkningen överstiger 90 euro i månaden och vilkas momsbelagda elenergipris i elavtalet är över 10 c/kWh.

Hur mycket får jag i elkompensation?

Elkompensationen är 50 procent av den andel av elenergin som överstiger självriskandelen (90€/mån.) för elenergi, högst 700 € i månaden. Elkompensation fås inte för de månader då kompensationen blir under fem euro.

Första raten beräknas enligt elenergiförbrukningen i november-december 2022. Kompensationen kan räknas ut enligt följande formel:
(avgiften för elenergi i november - självrisk 90 €) x 0,5 +
(avgiften för elenergi i december – självrisk 90 €) x 0,5

Den andra raten beräknas enligt den faktiska förbrukningen i januari 2023. Förbrukningen i januari multipliceras med två för att få kompensationsbeloppet för januari-februari.
Den här kompensationen kan räknas ut enligt formeln:
 2 x (det fakturerade priset för elenergi i januari - självrisk 90 €) x 0,5

Hur får jag elkompensation?

Elkompensationen syns automatiskt på din elfaktura. Du behöver inte göra något alls för att få kompensationen. Elkompensationen ges i två rater, den första i fakturan i april och den andra i fakturan i maj.

Vad händer om min elfaktura är mindre än kompensationsbeloppet?

Om kompensationsbeloppet är större än fakturans slutsumma kompenseras den återstående andelen i följande faktura.

Får jag kompensationen om jag har bytt elbolag i november-februari?

Ja, det får du om kriterierna för kompensationen uppfylls. Om du har sagt upp ditt elavtal och du inte längre får någon faktura av Karleby Energi kan du kontakta vår kundtjänst.

Blir jag kompenserad om jag har ett tidsbundet avtal eller börselavtal?

Konsumentkunder är berättigade till elkompensation oberoende av avtalsform förutsatt att kriterierna för kompensationen uppfylls. Elpriset i ditt elavtal ska vara över 10 c/kWh med skatt. Elavtal som baserar sig på ett timbaserat börspris hör till den grupp som får elpriskompensation.