11.07.2022

Den ändrande marknadssituationen förutsätter förnyade elavtal

Den snabbt ändrande marknadssituationen inom elhandeln kräver att energibolagen gör förändringar i sina traditionella avtalsmodeller och verksamhetssätt.

Karleby Energi utvecklar elproduktsortimentet för att snabbare kunna reagera på marknadssituationen utan att behöva pruta på servicenivån.

Lugn utveckling

Försäljningen av el till kunder har ansetts vara elverkets egentliga kärnfunktion och kärnan i verksamheten. Ett elverks verksamhet startade ofta med ett lokalt kraftprojekt från det egna nätet och blev så småningom en del av Finlands stamnät när de egna små kraftverken ersattes med andelar i större kraftverk. Elen prissattes utifrån kostnadsbasen, konkurrensen var liten, till och med obefintlig.

Från och med mitten av 90-talet började saker och ting hända. Elöverföringen särskildes från elförsäljningen, elmarknadspriset noterades och konsumentpriserna började också så småningom följa marknadspriset. Myndighetsverksamheten, övervakningen stärktes. Myndigheterna uppmuntrade till konkurrensutsättning och till att byta elleverantör.

Utvecklingen har varit överraskande lugn här hos oss i Finland. Det finns fortfarande många traditionella aktörer på marknaden, produkterna är de gamla bekanta och de börsprissatta produkterna har inte fått fotfäste på samma sätt som exempelvis i våra västra grannar. Man förband sig till det egna energibolaget även på grund av den lokala betjäningen och för att trygga den.

Förändringstider

När började den snabba och permanenta förändringen? Man kunde säga att så småningom. Som tecken på förändring är exempelvis förflyttningen av elhandeln till storbutikernas korridorer och hårda telefonförsäljningskampanjer. Tråkigt nog anser jag att också ansvarsfullheten delvis glömdes bort både bland nya och gamla aktörer. Senare fick vi också se konkurser, utträden ur branschen samt rättegångar. Elhandeln ensam för sig var inte längre intressant, nu kan man sälja försäkringar, biobiljetter eller något annat som man tror kunden vill ha utöver ett elavtal.

På den egentliga elmarknaden har priserna alltid följt förbrukningen, den tillgängliga produktionen och vattenläget. Dock har först de senaste årens kraftiga prisfluktuationer (2020 ”reapriser”, 2021 ”priserna höjts till det yttersta” och 2022 ”fortfarande högsta möjliga”) kryddade med dagens interna och andra kortare fluktuationer gett många elförsäljare gråa hår. Med nuvarande elavtalsmodeller är det utmanande för vem som helst att ha kontroll över situationen och lönsamheten.

Utöver de våldsamma prisförändringarna har också konsumentbeteendet förändrats. Såväl försäljare som köpare ansåg länge att elprissättningsmodellen var långsiktig. Det ansågs normalt att priset förändrades högst en gång per år och kundrelationen påverkades inte mycket av rådande situation. Idag är konsumenterna prismedvetna och byter elbolag titt som tätt av olika skäl. Situationen har förändrats och elbolagen har svårt att hänga med i svängarna om ändringar inte görs i tidigare stela avtalsmodeller och verksamhetssätt.

Finns det en återgång till det gamla?

Nej, det finns ingen återgång till det gamla. Vi utvecklar våra produkter och vår verksamhet. Förändringar sker alltså och det är normalt.

Mikko Rintamäki
verkställande direktör
Karleby Energi-bolagen