19.05.2022

Understödet av ARA främjar investeringarna i husbolag

Byggandet av laddningsinfrastruktur för elbilar har ökat

För närvarande ökar efterfrågan på elbilar snabbt och samtidigt ökar behovet av laddningsplatser. Understödet som Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA beviljar främjar byggandet av laddningsinfrastruktur i husbolag.

Även i Karleby är det allt flera husbolag som har tagit byggandet av laddningsinfrastruktur med på sin ärendelista. Disponent Tuomas Uusimäki
från OP Koti Pohjanmaa bedömer situationen via sina egna objekt.

- Diskussionen om laddningsinfrastruktur har varit livligare i år jämfört med tidigare. I cirka 15 - 20 procent av husbolagen har man börjat fundera på saken och kartlagt vad laddning av elbilar förutsätter i husbolaget. Än så länge har laddningsinfrastruktur inte byggts för ett helt husbolags behov. Däremot har man i husbolag beviljat tillstånd för enskilda laddningsplatser för laddning av hybrid- och elbilar.

Uusimäki anser att det i ett husbolag är bäst att starta med en grundlig kartläggning som underlättar beslutsfattandet.

- Exempelvis tekniska faktorer, såsom eventuella ändringar i elcentralen och kabling måste utredas. När det gäller finansiering är understödet av ARA säkert en möjlighet som det lönar sig att utnyttja, konstaterar Uusimäki.

LADDNINGSINFRASTRUKTUR innebär en betydande investering i husbolagens framtid och därför är det bra att planera och förverkliga byggandet med det i åtanken, betonar överinspektör Kari Lappalainen från ARA. Fram till mitten av april hade man från Karleby skickat in fem ansökningar till ARA om understöd till laddningsinfrastruktur för elbilar.

- Handläggningen av ansökningarna har hopat sig och man kan få vänta i flera månader, berättar Lappalainen. Om man lämnade in sin ansökan i slutet av april är den uppskattade handläggningstiden 4 - 5 månader.

- Eltrafiken ökar snabbare i Finland än man tidigare förutspått, i enlighet med marknadens krav. Det är nödvändigt både av säkerhets- och miljöpolitiska skäl att snabbt lösgöra sig från fossil energi. En väl förverkligad laddningsinfrastruktur betjänar husbolagen i 30 - 50 år och under den tiden har den vardagliga privatbilismen helt elektrifierats, säger Lappalainen.

Enligt Lappalainen har laddningsinfrastrukturen redan blivit ett kriterium i tillväxtcentren för dem som funderar på att skaffa en ny bostad, och detta kriterium sprids över hela landet inkommande år.

Kari Lappalainen konstaterar att innan projektet inleds är det skäl för husbolaget att utreda skicket på fastighetens elsystem och elanslutningens kapacitet. Därefter kan man komma överens om hurdant system man vill ha i husbolaget och om alla bilplatser omfattas av systemet.

- Utifrån de här utredningarna kan man planera ett system som bäst motsvarar husbolagets behov och konkurrensutsätta det. Det lönar sig att lämna in ansökan om understöd efter att projektet har konkurrensutsatts och beslut har fattats om förverkligandet.