9.06.2022

Byggandet av ett vädersäkert elnät framskrider med fart

Under sommaren fortsätter Karleby Energinät ersätta befintliga luftledningar med jordkablar på olika håll i Karleby.

– I början av maj började man ersätta det befintliga luftledningsnätet med medelspännings- och lågspänningsjordkablar i Mesil. Samtidigt bygger Keskikaista ut sitt eget ljusfibernät. Arbetet fortsätter fram till mitten av juli, berättar Mika Rahkonen från Karleby Energinät. Keskikaistas ljusfibernät byggs samtidigt även i Tullbacken, där Karleby Energinät ersätter luftledningar med jordkablar under sensommaren.

Övriga områden där luftledningarna byts ut mot jordkablar under sommaren och hösten finns i Såka, Linnusperä, Pilesbacken, Mjosund och Finniläområdet längs riksväg 8, mellan korsningen till Friis och korsningen till Rimmi. Arbetena i Finnilä- och Pilesbackens områden inleds i månadsskiftet juni–juli, arbetena i Linnusperä i juni, arbetena i Såka i juli och arbetena i Mjosund i augusti.

– Under sommaren byggs sammanlagt 35 kilometer jordkabel. Efter det har Karleby Energinät installerat jordkablar i cirka 77 procent av sitt medelspänningsnät och i cirka 83 procent av sitt lågspänningsnät, säger Mika Rahkonen.