4.09.2023

Bra nyheter från Karleby Energi – En ny VD har valts och tillträder sin post den 4 december 2023

Diplomingenjör och teknologie doktor Kirsi Hautala har valts till Karleby Energis nya VD.

Kirsi Hautala är en erfaren VD med över 20 års ledarskapserfarenhet inom stora expertorganisationer. Som chef för internationella designkontor har hon haft en panoramavy över både industri och samhällsplanering.

– Jag är naturligtvis nöjd över att ha blivit vald till Karleby Energis nya VD och ser fram emot kommande uppgifter, säger Kirsi Hautala.

Karlebyregionens attraktionskraft växer och industrikoncentrationen utvecklas kraftigt även de kommande åren. Jag ser fram emot att tillsammans med Karleby Energis team och intressenter främja denna utveckling. Energi- och klimatsektorn har en avgörande roll när vi strävar efter ett koldioxidneutralt välfärdsamhälle, fortsätter hon.

Styrelseordförande Jarmo Herronen är övertygad om att Kirsi Hautala tillför ny kompetens till Karleby Energis redan kapabla ledningsgrupp och hela organisationen. Herronen ser att samarbetet mellan den nya VD:n och styrelsen kommer att vara smidigt.

– Hautalas prestationer inom nätverkande med näringslivet och den offentliga sektorn är uppenbara. Följaktligen kommer samarbetet med ägaren, kunderna och andra viktiga intressenter att vara fruktbart, konstaterar Jarmo Herronen.

Produktionschef Tommi Korpi fortsätter som tf. VD tills Kirsi Hautala tillträder sin post den 4 december 2023.

Vi välkomnar Kirsi varmt till vårt energifyllda företag!