20.05.2022

Kundtjänstens avvikande öppettider

Karleby Energis kundtjänst har flyttat från verksamhetshuset på Förrådsvägen till Kallestorg i stadens centrum. Kundtjänsten i Kallestorg övergår till sommarens öppenhållningstider måndag 23.5 och betjänar sina kunder från måndag till fredag kl. 10-16.15.

Kundtjänsten hjälper och ger råd mångsidigt i olika frågor som kunderna funderar på. Hjälp fås bland annat vid val av elavtal samt angående faktureringen eller exempelvis när man flyttar. Likaså har byggare många frågor om till exempel el och uppvärmning.

Ärenden kan skötas via e-post eller telefon, men betjäning ansikte mot ansikte kan underlätta och försnabba hanteringen av ärenden. Kundtjänsten i Kallestorg kan besökas enligt principen för låg tröskel. Man behöver inte ha med sig identitetsbevis eller kundnummer, alla uppgifter finns i kunddatasystemet.

Du kan också nå oss per telefon på nummer 0800 050 60 må-fr kl. 10-16 eller via e-post: asiakaspalvelu@kokkolanenergia.fi.

Sommarens öppethållningstider

må-fre kl 10-16.15 kundtjänsten på Kallestorg, Långbrogatan 15

Obs!
Onsdag 25.5 betjänar vi vid kundtjänsten i Kallestorg och per telefon exceptionellt kl 10-15.30.