27.09.2023

Digitala tjänster kräver stark identifiering från och med den 1.10.

Konsumentlagen förändras från och med den 1.10.2023. Förändringen fastställer kravet på stark bankidentifikation. Även avtal som görs via vår webbplats kommer i framtiden att kräva stark elektronisk identifiering.

Förändringarna gäller även inloggningen till vår Kompass-kundportal. I framtiden kan du logga in endast med stark bankidentifikation eller mobilcertifikat. Mer information fås från vår kundtjänst.

Vi önskar er säkra stunder på nätet.