Aktuellt

19.8.2021
Nytt datasystem påverkar disponenter Karleby Energis förnyade datasystem inverkar också på disponenters arbete i husbolag.
15.6.2021
Kundbetjäningen betjänar tillfälligt enbart elektroniskt
1.6.2021
Tillfällig ändring i kundtjänstens öppettider Karleby Energis kundtjänst betjänar fr.o.m. 30.6.2021 vardagar kl. 10-16. Vi betjänar tillfälligt enbart elektroniskt.
24.5.2021
Avvikande elfaktura i maj Vi tar i bruk ett nytt kunddatasystem. Vårt mål är att det nya systemet ska vara i bruk i månadsskiftet maj-juni. På grund av…
21.5.2021
Felaktiga meddelanden från Karleby Energi På grund av ett fel i testsystemet har det från Karleby Energi fredagen den 21.5.2021 kl. 8:15-8:30 skickats ut felaktiga…
20.5.2021
Avbrott i Online-tjänsten – gör elavtal eller flyttanmälan via kundtjänsten Karleby Energis Online-tjänst är tillfälligt ur bruk 20.5–1.6.2021. Efter detta övergår vi till Kompassi-tjänsten som ersätter…
17.5.2021
Kundtjänsten betjänar tillfälligt enbart elektroniskt Karleby Energis kundtjänst betjänar tillfälligt enbart via våra elektroniska kanaler. För att hindra att coronavirusepidemin…
12.5.2021
Tillfällig ändring i kundtjänstens öppettider Från och med 31.5.2021 betjänar Karleby Energis kundtjänst vardagar kl. 10–16. Du kan nå oss per telefon, e-post eller via…
17.3.2021
Skadeersättning vid elavbrott Enligt elmarknadslagen har en elanvändare rätt till standardersättning om han oavbrutet varit utan el i minst 12 timmar (avbrott…
11.2.2021
Framtidens elbilar tecknade av barn vid laddningsstationer för elbilar Det finns fina teckningar på framtidens elbilar vid Karleby Energis laddningsstationer för elbilar. Framtidens bilar har skapats…