Meddela uppgifter om kontot som ska krediteras?

Meddela oss ditt kontonummer så vi kan betala beloppet i kreditfakturan till ditt bankkonto.