El under byggnadstiden

Eltillförsel till tomter under byggnadstiden kan skötas på två olika sätt:

Karleby energi erbjuder ett lätt och säkert sätt att säkerställa eltillförseln under byggnadstiden och den slutliga elanslutningen på samma gång. Hos oss kan du köpa en huscentral, som du kan ta i bruk redan under byggnadsskedet. Centralen innehåller två jordade uttag och en kraftkontaktdosa, från vilka fås el för byggnadsskedet.

Det andra alternativet är att hyra en tillfällig byggcentral av Karleby Energi, utrustad med mätare och eluttag. På luftledningsområde fästs byggcentralen på den närmaste trästolpen. På jordkabelområde behövs en byggcentralställning, enligt bilden, gjord av byggaren. Anslutningskabeln som är kopplad till byggcentralen ska vara ändamålsenligt skyddad under hela användningstiden.

Det är viktigt att komma ihåg, att byggandet av en anslutning, liksom installationen av en tillfällig byggcentral, kräver leveranstid. På ett planområde inverkar även byggtidtabellen för områdets kommunalteknik på tillgången till byggström.