Avtalsvillkor
Vuodenaika-elavltal

Avtalet gäller tills vidare och kan smidigt bytas till en annan elprodukt med 14 dygns uppsägningstid. Avtalet upphör alltid att gälla vid flyttning. Ett gällande avtal kan inte överföras till den nya adressen. Ett elavtal kan inte avslutas retroaktivt.

Elpriset följer marknadspriset i tre månaders perioder och priset justeras alltid fyra gånger per år. Prisperioderna är 1.1–31.3, 1.4–30.6, 1.7–30.9 samt 1.10–31.12. Ändringar i priset meddelas till kunderna cirka en månad på förhand via den e-postadress som kunden gett samt på vår webbplats. Kunden är ansvarig för att e-postadressen fungerar och för anmälan om att e-postadressen har bytts eller att kunden inte får våra e-postmeddelanden.

Elens ursprung är blandel som består av kärnkraft, fossil och förnybar energi.

Viktigt om avtalsvillkoren

 

Kunden är skyldig att meddela om ändrade kontaktuppgifter samt om ändringar som gäller faktureringsadressen eller förbrukningsplatsen. Om du flyttar bort från förbrukningsplatsen räcker det att du meddelar de ändrade uppgifterna till säljaren som förmedlar dem till förbrukningsplatsens nätbolag. En flyttanmälan som görs via magistraten och posten avslutar inte ditt elavtal utan du måste alltid meddela själv om flyttningen.

Vi skickar avtalsbekräftelserna i huvudsak via e-post.

Kredituppgifterna kontrolleras i början av en kundrelation. Vi förbehåller oss rätten att inte ingå ett avtal på grund av betalningsanmärkning. Under avtalets giltighetstid kan vi begära en säkerhet om kunden väsentligt har försummat sin betalningsskyldighet.

Kunden har rätt att annullera ett elavtal som ingåtts via distansförsäljning inom 14 dygn från att avtalet ingåtts. Annulleringsrätten gäller avtal som ingåtts via telefon eller webbsidor. Avtalet kan annulleras per telefon, e-post eller genom att skicka oss en ifylld annulleringsblankett. Skicka in blanketten innan annulleringstiden går ut. Om kunden vill annullera ett avtal som redan inletts är kunden skyldig att betala för el som förbrukats under tiden mellan avtalets inledande och annulleringsmeddelandet. Annulleringsrätten gäller inte elavtal som ingåtts på mässor, vid kundtjänsten eller på en separat tillfällig försäljningsplats.

El faktureras bara för den faktiska förbrukningen vid objektet. Det måste alltså gå att avläsa förbrukningsplatsens mätare på distans. Konsumenternas avtalsprodukter förutsätter en säkringsstorlek på 25–63 A.

Faktureringsrytmen är 6 eller 12 fakturor om året. Fakturan skickas med e-post eller post. Du kan ingå ett avtal om e-faktura i den egen nätbank.

Karleby Energi tillämpar i första hand av Finsk Energiindustri rf rekommenderade elförsäljningsvillkor (EFV2014). Vid problem eller meddelanden som anknyter till avtalsärenden och klientrelationer kontaktas i första hand vår kundtjänst för att ärendet kan skötas smidigare. Om du är missnöjd med våra lösningar kan du vara i kontakt med konsumentrådgivningen som upprätthålls av Konkurrens- och konsumentverket.