Skip to main content
Karleby Energy framsida

Varför välja Vuodenaika Vesi-elavtal?

Elen i Vuodenaika Vesi-produkten har producerats med till 100 % förnybar vattenkraft. Elpriset följer marknadspriset i tre månaders perioder och priset justeras alltid fyra gånger per år. Prisperioderna är: 1.1–31.3, 1.4–30.6, 1.7–30.9 samt 1.10–31.12.

 

Ändringar i priset meddelas till kunderna en månad på förhand via e-post samt på vår webbplats.

 

Vuodenaika Vesi är ett avtal som gäller tillsvidare och som smidigt kan bytas till en annan elprodukt med 14 dagars uppsägningstid.

 

Du kan lätt ingå nytt elavtal på nätet. Fyll i postnumret på elförbrukningsplatsen i räknaren nedan. Efter det kan du klicka på Teckna avtal.

 

Vi tar emot nya kunder enbart från Karlebys område (Karleby, Lochteå, Kelviå och Ullava).

 

Det lokala elnätsbolaget ansvarar för elöverföringen och fakturerar för den. Karleby Energinäts prislista hittar du här.


OBS! Elavtalet bör ingås i god tid, vi rekommenderar att avtalet ingås två veckor innan du flyttar men senast några dagar före flytten. På så sätt hinner vi koppla elen och du undviker elnätbolagets kopplingsavgift. Märk att vi inte kopplar elen under veckosluten

och helger. Koppling av el sker alltid följande vardag eller under normal arbetstid.

 

Bekanta dig med avtalsvillkor >

 

 

 

8,35 c/kWh

Vuodenaika Vesi-elavtal som gäller tills vidare.

 

Priset är från och med 1.7.2024 10,27 c/kWh + grundavgift. 

 

I priset ingår moms 24 %.

 

 

 

 

 

 

 


 

Grundavgift 2,50 €/mån.


 

Bekanta dig också med våra övriga elerbjudanden


Vuodenaika Vesi-elavtalets priser:

#

Vuodenaika Vesi-elavtal

Energi 8,35 cent/kWh
Grundavgift 2,50 €/mån.

 

Priset från och med 1.7.2024 är 10,27 c/kWh.

 

 

 

 

Vi tar emot kunder endast från Karlebys område (Karleby, Lochteå, Kelviå och Ullava).


Varför välja Karleby Energi?

Smidig betjäning

Vi finns till för att vardagen ska vara smidig både hemma och på jobbet. Vi betjänar våra kunder nära och på båda inhemska språken. Titta in, ring eller skicka ett meddelande. Du kan nå oss lätt!

Ta kontakt

Gott samarbete

Vi gör gott och hjälper vår region att utvecklas. Vi vill vara med och skapa en region där det är gott att leva och driva företag. Vi agerar ansvarsfullt och bidrar med vårt för det gemensamma bästa!

Läs våra nyheter

Rättvis verksamhet

Vi producerar energi tillsammans. Vi sysselsätter cirka 100 sakkunniga och vår verksamhet stödjer många lokala företag. Vi arbetar rättvist och tillförlitligt nära kunden.

Bekanta dig med företaget