Uppsägning av elavtal

Fyll i och returnera denna blankett endast om du vill säga upp ett nytt avtal! Du har rätt att säga upp ett avtal inom 14 dagar från det att avtalet ingicks utan att ange orsak.

OBS! Med det här meddelandet kan du inte avsluta ett ikraftvarande avtal eller göra en flyttanmälan.

Om du ska flytta, gör en flyttanmälan via kundportalen Kompassen. Beakta att med flyttanmälan kan du bara avsluta ditt nuvarande avtal. Ett nytt elavtal måste ingås separat. Vid oklara fall kontakta vår kundtjänst asiakaspalvelu@kokkolanenergia.fi eller per telefon 0800 050 60.

Konsumentens uppgifter

Jag meddelar att jag vill säga upp det avtal om elförsäljning som jag har ingått, vilket gäller följande användningsplats.

Om konsumenten utnyttjar sin uppsägningsrätt efter att leveransen har startat, men innan uppsägningstiden har löpt ut, ska konsumenten betala en rimlig ersättning till Karleby Energi Ab / Karleby Energinät Ab för den levererade elen.

Inledandet av leveransen av el till konsumenten innan den 14 dagar långa uppsägningstiden har löpt ut har skett enligt konsumentens uttryckliga begäran.

Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk

Mer information på behandling av personuppgifter kan du läsa från integritetspolicy