Avtalsvillkor Surffari-elavtal

Avtalet gäller tills vidare och kan smidigt bytas till en annan elprodukt med 14 dygns uppsägningstid. Avtalet upphör alltid att gälla vid flyttning. Ett gällande avtal kan inte överföras till den nya adressen. Elavtalet kan inte heller avslutas retroaktivt.

Priset utgörs av ett spotpris som varierar varje timme, marginal (0,54 c/kWh) och grundavgift moms 24 %. I fakturan avskiljs inte timmar och timpriser även om varje timme har ett eget pris. Av fakturan framgår bara varje månads förverkligade medelpris.

Du kan följa de skattefria spotpriserna via den nordiska elbörsen Nord Pools sidor timme för timme. Priserna är utan moms och har angetts i megawattimmar. Du kan omvandla dem till cent och kilowattpris genom att dividera med 10, t.ex. 94,34/10 = 9,434 c/kWh. Följande dags spotpriser publiceras redan dagen innan efter kl. 14.00, så du kan planera din egen förbrukning enligt dygnets billigaste timmar och optimera din förbrukning enligt timpriset. Du kan också följa spotpriserna med Fingrids Timpris-mobilapplikation (Windows, Android, iPhone).

Viktigt om avtalsvillkoren

Kunden är skyldig att meddela om ändrade kontaktuppgifter samt om ändringar som gäller faktureringsadressen eller förbrukningsplatsen. Om du flyttar bort från förbrukningsplatsen räcker det att du meddelar de ändrade uppgifterna till säljaren som förmedlar dem till förbrukningsplatsens nätbolag. En flyttanmälan som görs via magistraten och posten avslutar inte ditt elavtal utan du måste alltid meddela själv om flyttningen.

Vi skickar avtalsbekräftelserna i huvudsak via e-post.

Kredituppgifterna kontrolleras i början av en kundrelation. Vi förbehåller oss rätten att inte ingå ett avtal på grund av betalningsanmärkning. Under avtalets giltighetstid kan vi begära en säkerhet om kunden väsentligt har försummat sin betalningsskyldighet.

Kunden har rätt att annullera ett elavtal som ingåtts via distansförsäljning inom 14 dygn från att avtalet ingåtts. Annulleringsrätten gäller avtal som ingåtts via telefon eller webbsidor. Avtalet kan annulleras per telefon, e-post eller genom att skicka oss en ifylld annulleringsblankett. Skicka in blanketten innan annulleringstiden går ut. Om kunden vill annullera ett avtal som redan inletts är kunden skyldig att betala för el som förbrukats under tiden mellan avtalets inledande och annulleringsmeddelandet. Annulleringsrätten gäller inte elavtal som ingåtts på mässor, vid kundtjänsten eller på en separat tillfällig försäljningsplats.

El faktureras bara för den faktiska förbrukningen vid objektet. Det måste alltså gå att avläsa förbrukningsplatsens mätare på distans. Konsumenternas avtalsprodukter förutsätter en säkringsstorlek på 25–63 A.

Faktureringsrytmen är 6 eller 12 fakturor om året. Fakturan skickas med e-post eller post. Du kan ingå ett avtal om e-faktura i den egen nätbank.

Karleby Energi tillämpar i första hand av Finsk Energiindustri rf rekommenderade elförsäljningsvillkor (EFV2014). Vid problem eller meddelanden som anknyter till avtalsärenden och klientrelationer kontaktas i första hand vår kundtjänst för att ärendet kan skötas smidigare. Om du är missnöjd med våra lösningar kan du vara i kontakt med konsumentrådgivningen som upprätthålls av Konkurrens- och konsumentverket.