Skip to main content
Karleby Energy framsida

 

OBS! Momshöjningen gäller alla våra tjänster från och med 1.9.2024

 

 

 

 

 

Varför välja Surffari Vihreä elavtal?

Genom att välja Surffari Vihreä elavtalet deltar du konkret i att förebygga klimatförändringen. Elen i avtalet består till 100 procent av koldioxidfri och förnybar energi som producerats med biomassa eller vattenkraft.

 

Med Surffari Vihreä avtalet kan du dra nytta av växlingarna i marknadspriset på el. Surffari-avtalet passar dig som aktivt vill följa med utvecklingen av marknadspriset på el och styra din elförbrukning i enlighet med det.

Här kan du följa den nordiska elbörsen Nord Pools skattefria marknadspriserna timme för timme. Följande dags spotpriser publiceras redan föregående dag ungefär klockan 14.30, så du kan planera din kommande elförbrukning efter dygnets billigaste timmar och optimera din förbrukning enligt marknadspriset. Via självbetjäningen i Kompassen kan du också dagligen beställa timpriserna för el direkt till din e-post.

 

Surffari Vihreä avtalet är ett elavtal som gäller tillsvidare. Priset utgörs av ett spotpris som varierar varje timme, marginal (0,91 c/kWh) och grundavgift. Medelpriset på elenergi i fakturan över förbrukningen räknas på basis av beloppet för förbrukningen under månadens alla timmar. Du kan byta elprodukt med 14 dagars uppsägningstid.

 

Det lokala elnätsbolaget ansvarar för elöverföringen och fakturerar för den. Karleby Energinäts prislista hittar du här.

OBS! Elavtalet bör ingås i god tid, vi rekommenderar att avtalet ingås två veckor innan du flyttar men senast några dagar före flytten. På så sätt hinner vi koppla elen och du undviker elnätbolagets kopplingsavgift. Märk att vi inte kopplar elen under veckosluten och helger. Koppling av el sker alltid följande vardag eller under normal arbetstid.

0,91 c/kWh

Surffari Vihreä elavtal som gäller tills vidare. El till SPOT-pris + 0,91 cent/kWh, inkl. moms 24%

 

Mervärdesskatten återgår till sin normala nivå 1.5.2023 (från 10 % till 24 %).

 


 

Grundavgift 2,50 €/mån.


 

Bekanta dig med våra övriga elerbjudanden


Surffari Vihreä elavtalets priser:

Varför välja Karleby Energi?

Smidig betjäning

Vi finns till för att vardagen ska vara smidig både hemma och på jobbet. Vi betjänar våra kunder nära och på båda inhemska språken. Titta in, ring eller skicka ett meddelande. Du kan nå oss lätt!

Ta kontakt

Gott samarbete

Vi gör gott och hjälper vår region att utvecklas. Vi vill vara med och skapa en region där det är gott att leva och driva företag. Vi agerar ansvarsfullt och bidrar med vårt för det gemensamma bästa!

Läs våra nyheter

Rättvis verksamhet

Vi producerar energi tillsammans. Vi sysselsätter cirka 100 sakkunniga och vår verksamhet stödjer många lokala företag. Vi arbetar rättvist och tillförlitligt nära kunden.

Bekanta dig med företaget