Skip to main content
Karleby Energy framsida

Ranta 12 mån

Fast pris under hela avtalsperioden.

 

Priset för Ranta-elavtalet är fast och gäller i 12 månader. Du kan uppskatta dina elkostnader när du vet hur mycket du betalar för elen. Ett tidsbundet elavtal är enkelt, eftersom det skyddar dig mot prissvängningar på elmarknaden.

Varför välja Ranta-elavtalet?

I ett tidsbestämt elavtal är priset på elenergi och grundavgiften oförändrade under den valda avtalsperioden. Du kan välja endera 6,12 eller 24 månader långa Ranta-elavtal.  I ett tidsbestämt elavtal förbinder du dig till elprodukten under hela avtalsperioden. Under den tiden kan du inte ingå ett nytt avtal med undantag för i samband med flyttning. Ett tidsbestämt avtal upphör att gälla om du flyttar.


Ranta-elsavtal är till försäljning i hela Finland.

 

Då ett tidsbestämt avtal håller på att gå ut kontaktar vi dig cirka 2 månader innan det nuvarande avtalet upphör att gälla.

 

Det lokala elnätsbolaget ansvarar för elöverföringen och fakturerar för den. Karleby Energinäts prislista hittar du här.

 

OBS! Elavtalet bör ingås i god tid, vi rekommenderar att avtalet ingås två veckor innan du flyttar men senast några dagar före flytten. På så sätt hinner vi koppla elen och du undviker elnätbolagets kopplingsavgift. Märk att vi inte kopplar elen under veckosluten och helger. Koppling av el sker alltid följande vardag eller under normal arbetstid.

9,46 c/kWh

Tidsbestämt avtal för 12 månader.

 I priset ingår moms 24 %.

 

Grundavgift 3,50 €/mån

 


 

Bekanta dig också med våra övriga elerbjudanden >


Ranta-elavtalets pris:

Varför välja Karleby Energi?

Smidig betjäning

Vi finns till för att vardagen ska vara smidig både hemma och på jobbet. Vi betjänar våra kunder nära och på båda inhemska språken. Titta in, ring eller skicka ett meddelande. Du kan nå oss lätt!

Ta kontakt

Gott samarbete

Vi gör gott och hjälper vår region att utvecklas. Vi vill vara med och skapa en region där det är gott att leva och driva företag. Vi agerar ansvarsfullt och bidrar med vårt för det gemensamma bästa!

Läs våra nyheter

Rättvis verksamhet

Vi producerar energi tillsammans. Vi sysselsätter cirka 100 sakkunniga och vår verksamhet stödjer många lokala företag. Vi arbetar rättvist och tillförlitligt nära kunden.

Bekanta dig med företaget