Logo

Varför välja Havu-elavtal?

När du väljer förmånliga Havu-elavtalet kan du vara säker på att din elförbrukning inte belastar våra värdefulla naturtillgångar på ett ohållbart sätt. Havu-el produceras i huvudsak av spillvirke, en biprodukt av skogsvård och skogsindustri. Vi berättar för dig varför det är en bra sak.

Havu-elavtalet kan anslutas till alla våra elavtal, både för hemmet och företaget. Vi rekommenderar det speciellt som en del av det förmånliga tidsbundna elavtalet på 2 år. Nedan hittar du våra populäraste Havu-elavtal!

INGÅ AVTAL

5,59

Tidsbundet elavtal på två år från 5,59 c / kWh, inkl. moms 24% • Grundavgift med Havu-el 2,52 €/mån • I prisexemplet allmän el, säkringsstorlek 25-63A • Se också våra andra elerbjudanden.

Havu-el är miljövännens val

När du väljer ekologisk Havu-el är du med och förebygger klimatförändringen. Största delen av trä som bränns är trävara som inte lämpar sig för förädling, exempelvis bark, sågspån, avverkningsrester och kvistar. Vid vårdande avverkning i unga skogar fås också träd som har en liten diameter och passar bra för produktion av förnybar energi. Energiverket övervakar att man i produktionen av grön Havu-el använder enbart förnybara energikällor.

När trä bränns uppkommer koldioxidutsläpp, men trä är en kolneutral råvara, eftersom den koldioxid som frigörs vid förbränningen binds på nytt i växande träd. Skogen är en effektiv kolsänka. Aktiv skogsvård bromsar upp klimatförändringen, eftersom en välmående och växande ung skog binder effektivt koldioxid och producerar snabbt grov stamved. Av den förädlas olika förnybara produkter enligt hållbar utveckling, såsom sågat virke. I bästa fall binder de koldioxid från atmosfären i hundratals år. Därför vill också vi vara med och stödja hållbart skogsbruk.

Vi producerar också själv miljövänlig Havu-el, helt nära i Karleby. Råvaran till vår produktion kommer i huvudsak av lokala skogsägare. På så sätt stödjer Havu-elavtalet också lokala företagare som ingår i vår kedja av leverantörer, allt från skogen till produktionsanläggningen.

Ingå ett miljövänligt elavtal till rimligt pris och stöd samtidigt finländskt arbete!

Ingå Havu-elavtal

Tre populäraste Havu-elavtalMERA INFORMATION

I priserna ingår moms 24 %. Miljövänlig Havu-el kan anslutas till alla våra elavtal, också till tidsbundna avtal på ett år och tillsvidare gällande elavtal. Fråga mera så kan vi hitta paketet som passar just dig bäst!

Mera information om Havu-el som riktas till företag hittar du under punkten Elavtal för företag.

Varför välja Karleby Energi?

Smidig betjäning

Vi finns till för att du ska ha en välfungerande vardag både hemma och i arbetet. Vi betjänar våra kunder nära och både på finska och svenska. Titta in, ring eller skicka ett meddelande. Du når oss lätt!

Gott samarbete

Vi gör gott och hjälper vår region att utvecklas. Vi vill vara med och skapa en region där det är bra att leva och driva företag. Vi agerar ansvarsfullt och arbetar för egen del för vårt gemensamma bästa!

Rättvis verksamhet

Vi producerar energi tillsammans. Vi sysselsätter ca 100 sakkunniga och vår verksamhet stödjer många lokala företag. Vi arbetar rättvist och tillförlitligt nära kunden.


INGÅ NU ETT EKOLOGISKT HAVU-ELAVTAL

Fyll i blanketten nedan och ingå ett förmånligt och miljövänligt Havu-elavtal med oss.

Du kan också ingå elavtalet genom att ringa upp oss på numret (06) 828 9295.

Vår kundtjänst är öppen på vardagar kl. 9-16. Ring eller skicka oss e-post till adressen asiakaspalvelu@kokkolanenergia.fi om du har något att fråga om elavtal. Under kundtjänstens öppettider kan du också fråga mera via vår chatt.

Kredituppgifterna kan kontrolleras i samband med ingående av nya avtal. Eventuella betalningsstörningar kan utgöra ett hinder för avtalets ikraftträdande och en säkerhet kan krävas av kunden.