Bioel

Bioel är miljövänlig el som produceras lokalt med förnybart trä.

Ett avtal som är i kraft tills vidare eller ett tidsbundet avtal.

Tilläggsavgiften är inkluderad i produktens grundavgift.

Ingå avtal>