Avtalsvillkor Aalto-elavtal

Avtalet är tidsbestämt och kan ingås för 6, 12 eller 24 månader. Avtalets giltighetstid framgår av avtalsbekräftelsen och fakturan. Elavtalets pris bildas av den fasta andelen av elpriset (c/kWh) och av förbrukningsinverkan (ca. +/- 10 %) samt grundavgiften. Priset per kilowattimme kan variera varje månad beroende på hur du lyckats förlägga din elförbrukning till de förmånliga timmarna.

Elavtalet kan inte ingås retroaktivt. Om du flyttar innan tidsperioden går ut upphör avtalet alltid att gälla den dag du flyttar ut. I samband med flyttning kan ett tidsbestämt avtal inte överföras till den nya adressen. Ett elavtal kan inte heller avslutas retroaktivt.

Då ett tidsbestämt avtal håller på att gå ut kontaktar vi dig cirka 3 månader innan det nuvarande avtalet upphör att gälla. Vi skickar dig ett fortsättningserbjudande som textmeddelande, via e-post eller brev. Om du inom utsatt tid inte har bekräftat att du vill ingå ett nytt tidsbestämt avtal fortsätter avtalet som ett tills vidare gällande Vuodenaika-avtal. På så sätt undviks avbrott i eldistributionen. Obs. Beträffande Aalto-avtal för 6 månader erbjuder vi nu som fortsatt kampanjprodukt et avtal för 12 månader, om vi just då inte kan erbjuda ett avtal för 6 månader. Om du vill kan du också säga upp avtalet när den avtalade tiden går ut.

Viktigt om avtalsvillkoren

Kunden är skyldig att meddela om ändrade kontaktuppgifter samt om ändringar som gäller faktureringsadressen eller förbrukningsplatsen. Om du flyttar bort från förbrukningsplatsen räcker det att du meddelar de ändrade uppgifterna till säljaren som förmedlar dem till förbrukningsplatsens nätbolag. En flyttanmälan som görs via magistraten och posten avslutar inte ditt elavtal utan du måste alltid meddela själv om flyttningen.

Vi skickar avtalsbekräftelserna i huvudsak via e-post.

Kredituppgifterna kontrolleras i början av en kundrelation. Vi förbehåller oss rätten att inte ingå ett avtal på grund av betalningsanmärkning. Under avtalets giltighetstid kan vi begära en säkerhet om kunden väsentligt har försummat sin betalningsskyldighet.

Kunden har rätt att annullera ett elavtal som ingåtts via distansförsäljning inom 14 dygn från att avtalet ingåtts. Annulleringsrätten gäller avtal som ingåtts via telefon eller webbsidor. Avtalet kan annulleras per telefon, e-post eller genom att skicka oss en ifylld annulleringsblankett. Skicka in blanketten innan annulleringstiden går ut. Om kunden vill annullera ett avtal som redan inletts är kunden skyldig att betala för el som förbrukats under tiden mellan avtalets inledande och annulleringsmeddelandet. Annulleringsrätten gäller inte elavtal som ingåtts på mässor, vid kundtjänsten eller på en separat tillfällig försäljningsplats.

El faktureras bara för den faktiska förbrukningen vid objektet. Det måste alltså gå att avläsa förbrukningsplatsens mätare på distans. Konsumenternas avtalsprodukter förutsätter en säkringsstorlek på 25–63 A.

Faktureringsrytmen är 6 eller 12 fakturor om året. Fakturan skickas med e-post eller post. Du kan ingå ett avtal om e-faktura i den egen nätbank.

Karleby Energi tillämpar i första hand av Finsk Energiindustri rf rekommenderade elförsäljningsvillkor (EFV2014). Vid problem eller meddelanden som anknyter till avtalsärenden och klientrelationer kontaktas i första hand vår kundtjänst för att ärendet kan skötas smidigare. Om du är missnöjd med våra lösningar kan du vara i kontakt med konsumentrådgivningen som upprätthålls av Konkurrens- och konsumentverket.