Hyr en fjärrvärmecentral till din byggplats - förmånlig och bekymmersfri fjärrvärme för byggtiden


Behöver du fjärrvärme för torkning eller uppvärmning under byggtiden ? Nu får du förmånlig och bekymmersfri fjärrvärme även för byggtiden eller vid oväntat behov av värme. Den uthyrbara fjärrvärmecentralen passar byggfirmor och VVS-entreprenadföretag samt andra som behöver tillfällig uppvärmning av sin fastighet.

En uthyrbar fjärrvärmecentral, kan behövas när uppvärmningssystemet inte är tillräckligt effektivt för värmeförbrukning som avviker från det normala, fastigheten inte ännu är helt värmeisolerad eller fastighetens betonggjutning ska torka. En hyrd fjärrvärmecentral är också till hjälp under förändringsfaser, exempelvis när den gamla värmefördelningscentralen måste bytas ut mot en ny eller när en hyrd fjärrvärmecentral ersätter en felaktig central tills man får en ny värmefördelningscentral.

Med fjärrvärme och en hyrd värmefördelningscentral nås en bättre uppvärmningseffekt än man i praktiken kan nå med exempelvis elblåsare.

Arbetseffektiviteten och -säkerheten förbättras då det är varmt på byggplatsen och den hålls torr, inte heller uppstår det skadliga rökgaser från olja eller bränsle på byggplatsen. Jämfört med andra tillfälliga uppvärmningsformer är hyrning av en fjärrvärmecentral en förmånlig lösning.


En värmefördelningscentral kan hängas upp exempelvis i taket under den tid golven gjuts. På bilden har värmeblåsare kopplats till värmefördelningscentralen. Den stadigt byggda värmefördelningscentralen sköter effektivt uppvärmningen under byggtiden.

Fjärrvärmecentralens effekt räcker exempelvis till uppvärmning av ett rad- eller höghus eller en mindre produktionsenhet.

Fjärrvärmecentralen, som har byggts in i en stålram, är säker, lätt att transportera samt snabb att ta i bruk tack vare den flexibla kopplingen. Centralens effekt kan uppgå till hela 350 kW och effekten kan justeras enligt behov. Vid behov av större effekt kan centraler kopplas ihop för att nå en effekt upp till 1 000 kilowatt.

Ta kontakt så får du en effektiv fjärrvärmecentral färdigt installerad samt värmefläktar till din fastighet. En säker central är försedd med lämpliga rörkopplingar och ett övervakningssystem.

Beställ eller fråga mer: 0800 050 61

Ladda ner prislistan >