Vetytuottaja Hycamite Kokkolan Energian kaasuasiakkaaksi

Hycamiten toimistojohtaja Laura Rahikka. ”Teimme Kokkolan Energian kanssa aiesopimuksen maakaasun toimituksesta ensimmäistä tuotantolaitostamme varten”, kertoo vetyä ja puhdasta hiiltä kaasusta tuottavan Hycamiten toimitusjohtaja Laura Rahikka. Kuva: Anne Yrjänä.

Vetyä ja puhdasta kiinteää hiiltä maakaasusta tuottava Hycamite TCD Technologies Oy ostaa Kokkolan Energia Oy:ltä maakaasua. Hycamite ja Kokkolan Energia ovat tehneet asiaa koskevan aiesopimuksen. Kaasun tulevaa toimitusta koskeva sopimus on Kokkolan Energian ensimmäinen ja vahvistaa Kokkolan Energian suunnitelmat nousta alueellaan merkittäväksi teollisuuden kaasuntoimittajaksi.

Kokkolan Energian toimintaan kuuluu perinteinen sähkön, lämmön ja höyryn tuotanto, myynti ja jakelu. Osana Kokkolan Energian toimintaa ovat myös kehityshankkeet uusiutuvan energian alueella. Kokkolan suurteollisuusalueen maakaasuterminaalin rakentaminen ja kaasun käytön edistäminen tukevat Kokkolan Energian tavoitetta vähentää seudun kasvihuonepäästöjä.

”Hycamite tuottaa vetyä ja puhdasta, teollisuuskäyttöön sopivaa hiiltä maa- ja biokaasun metaanimolekyylejä pilkkomalla. Prosessimme on päästötön, sillä hiili erkanee kaasusta kiinteänä. Teimme Kokkolan Energian kanssa aiesopimuksen ensimmäistä tuotantolaitostamme varten. Tuottamaamme vetyä voidaan käyttää muun muassa puhtaaseen energian tuotantoon sekä erilaisiin teollisuusprosesseihin. Vedyn poltosta ei synny kasvihuonekaasupäästöjä vaan ainoastaan puhdasta vesihöyryä”, kertoo Hycamiten toimitusjohtaja Laura Rahikka.

Hycamiten uusia testitiloja rakennetaan parhaillaan Kokkolan suurteollisuusalueelle. Kokkolan suurteollisuusalue on Pohjois-Euroopan suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden keskittymä, jossa toimii useita kemian- ja metallienjalostusteollisuuden huippuyrityksiä.

”Hycamiten asiakkuuden ansiosta pääsemme etenemään nesteytetyn maakaasun terminaalin ja kaasun jakeluverkoston rakentamisessa Kokkolassa. Uuden kaasuliiketoiminnan avulla haluamme sekä antaa uusia mahdollisuuksia hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja tarjota asiakkaillemme jatkossa myös uusiutuvaa energiaa, kuten biokaasua tai jopa synteettistä, päästötöntä metaania. Tuomallamme kaasulla teollisuus voi korvata prosesseissaan runsaspäästöisempiä ja ympäristölle haitallisempia raaka- ja polttoaineita”, kiteyttää Kokkolan Energian toimitusjohtaja Mikko Rintamäki.

Jaa artikkeli