Sähköpulaa saatetaan torjua ensi talvena sähkökatkoilla

Suomalaiset ovat tottuneet siihen, että sähköä on saatavilla ja että valot pysyvät kodeissa päällä. Tulevana talvena edessä saattaa kuitenkin olla sähköpulasta johtuvia, kantaverkkoyhtiö Fingridin määräämiä, noin kahden tunnin sähkökatkoja.

- Fiksulla varautumisella ja rauhallisuudella niidenkin yli selvitään turvallisesti, sanoo Kokkolan Energiaverkkojen liiketoimintajohtaja Markus Kekolahti.

Sahkopula-lapset.jpg

Sähkökatkojen taustalla on sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapaino. Sähköä on tuotettava joka hetki yhtä paljon kuin sitä kulutetaan. Fingrid toimii järjestelmävastaavana, minkä johdosta sillä on toimivalta ilmoittaa tehonrajoituksista ja
ohjeistaa Kokkolan Energiaverkot sekä muut jakeluverkonhaltijat Suomessa tekemään
tarvittaessa irtikytkentöjä, joilla varmistetaan sähköjärjestelmän tasapaino.

Vapaamatkustajia ei ole, sillä Kekolahden mukaan kaikki jakeluverkonhaltijat joutuvat osallistumaan talkoisiin siinä mittakaavassa, miten Fingrid ohjeistaa. Koska sähköt kytketään irti kerralla isommalta alueelta, yksittäistä sähkönkäyttäjää ei myöskään
voida jättää sähkökatkon ulkopuolelle.

Sähköpula voi todennäköisimmin johtua pitkästä ja laajasta tuulettomasta pakkasjaksosta
tai siitä, ettei sähköä saada tuotua riittävästi rajan yli, käytännössä Ruotsista. Myös häiriö kotimaisessa tuotannossa saattaa aiheuttaa sähköpulan.

– Sääennusteiden perusteella sähkökatkojen tarvetta voi yleensä ennakoida päivän, parin varoitusajalla, mutta toki talvipakkasilla tarve sähkökatkoihin voi tulla nopeastikin. Yksi kysymysmerkki on Olkiluoto 3, joka on laskettu mukaan Suomen ensi talven energiantuotantoon. Jos Olkiluoto 3 jostain syystä putoaa verkosta, silloin tehonrajoitus saatetaan joutua toteuttamaan niin pian, ettei sähkökatkoista ehditä tiedottaa etukäteen, Kekolahti sanoo.

Sähkökatkoihin varaudutaan tehonrajoitussuunnitelmilla

Kokkolan Energiaverkoilla on laadittuna suunnitelma siitä, miten vaadittavat
tehonrajoitukset toteutetaan siten, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän
haittaa.

– Jokainen alue on omanlaisensa. Paikalliset jakeluverkkoyhtiöt tietävät parhaiten,
miten juuri heidän alueellaan sähkökatkot kannattaa toteuttaa samoin kuin sen,
miten palautus tehdään. Näitäkin asioita olemme harjoitelleet, mutta ihmisten kannattaa siitä huolimatta varautua siihen, että aina voi sattua jotain yllättävää, Kekolahti
toteaa.

Markus-Kekolahti-sahkopula.jpg

Markus Kekolahti kertoo, ettei koko kaupunkia jätetä ilman sähköä samanaikaisesti, vaan tehonrajoitusta kierrätetään eri alueilla. Suunnitelmassa huomioidaan kriittiset toimijat, kuten sairaalat, jotka jäävät tehonrajoitusten ulkopuolelle. Näiden kohteiden huomioimista helpottamaan Huoltovarmuuskeskus on laatinut listan siitä, mitkä sähkönkulutuspaikat ovat keskeytyksen kannalta kriittisimpiä.

– Kokkolassa haasteena on kantakaupungin verkkoalue, joka on hyvin kompakti
ja tiivis. Alueella sijaitsee monenlaisia toimijoita, huoltovarmuuskriittisiäkin,
minkä lisäksi kantakaupunkiin sijoittuva tehonrajoitus koskee isoa määrää käyttäjiä
kerralla. Kokkolan Energiaverkkojen verkkoalueen laitamilla sijaitsee muun muassa
karjatiloja, mutta karjatilat ovat onneksi nykyään varautuneet sähkökatkoihin aika
hyvin aggregaateilla.

Sähkökatkoista tiedotetaan verkossa sekä sosiaalisessa mediassa

Sähkökatkoista ja niiden päättymiseen liittyvästä tiedottamisesta vastaa koko maan
tasolla työ- ja elinkeinoministeriö. Markus Kekolahti sanoo, että myös valtakunnallisella
medialla on tässä tehtävässä varmasti oma tärkeä roolinsa.

– Kokkolan Energiaverkot tiedottaa sähköpulaan liittyvistä sähkökatkoista verkkosivuillaan sekä sosiaalisen median kanavissa. Kokkolan alueen sähkökatkoja voi tarkastella keskeytyskartasta. Mahdollisen sähköpulan aiheuttamien sähkökatkojen lisäksi keskeytyskartasta näkee sekä suunnitellut että ennakoimattomat sähkökatkot.

Sähkökatkoihin kannattaa Kekolahden mukaan varautua kotivaralla, samalla tavalla kuin normaalejakin häiriötilanteita varten.

Lue lisää sähköpulasta >

Jaa artikkeli