ARA-avustus edistää investointeja taloyhtiöissä

Sähköautojen latausinfran rakentaminen vilkastumassa

Myös Kokkolassa entistä useam­mat taloyhtiöt ovat ottaneet la­tausinfran rakentamisen asia­listalleen. Isännöitsijä Tuomas Uusimäki OP Koti Pohjanmaasta arvioi tilannetta omien kohteidensa kautta.

– Keskustelu latausinfrasta on virinnyt tänä vuonna aikaisempaan verrattuna. Noin 15-20 prosentissa taloyhtiöistä on ryhdytty miettimään asiaa ja kartoittamaan, mitä sähköautojen lataaminen taloyhtiössä edel­lyttää. Vielä latausinfraa ei ole rakennettu kokonaisen taloyhtiön tasolla. Sen sijaan taloyhtiöissä on jo myönnetty lupia yksittäi­sille latauspisteille hybridi- ja sähköautojen lataamista varten.

Hänen mukaansa taloyhtiöissä on pa­rasta lähteä liikkeelle perusteellisella kar­toituksella, joka helpottaa päätöksentekoa.

– Pitää selvittää esimerkiksi tekniset asiat, kuten sähköpääkeskukseen mahdol­lisesti tarvittavat muutokset ja kaapelointi. Rahoituksessa ARA-avustus on varmasti mahdollisuus, jota kannattaa käyttää, Uu­simäki toteaa.

Sähköinen liikenne kasvaa ennusteita nopeammin

Latausinfra on merkittävä investointi taloyhtiöiden tulevaisuuteen, ja siksi se on hyvä suunnitella ja toteuttaa sen mukaisesti, painottaa ylitarkastaja Kari Lappalainen ARAsta. Kokkolasta oli huhtikuun puo­liväliin mennessä lähetetty ARAlle viisi sähköautojen latausinfra-avustushakemusta.

– Hakemusten käsittely on ruuhkau­tunut ja jono on useita kuukausia, Lappa­lainen kertoo. Jos hakemuksen jätti huhti­kuun loppupuolella, arvioitu käsittelyaika oli tuolloin 4-5 kuukautta.

– Sähköinen liikenne kasvaa Suomessa kaikkia ennusteita nopeammin, markkina­vetoisesti. Nopea irtaantuminen fossiilisesta energiasta on välttämätöntä sekä turval­lisuus- että ympäristöpoliittisista syistä. Hyvin toteutettu latausinfra palvelee ta­loyhtiötä 30-50 vuotta, ja sinä aikana arki­nen yksityisautoilu on täysin sähköistynyt, Lappalainen sanoo.

Latausinfrasta on hänen mukaansa tullut kasvukeskuksissa jo kriteeri uutta asuntoa harkitseville, ja tämä kriteeri leviää seuraavina vuosina koko maahan.

Kari Lappalainen toteaa, että ennen hankkeeseen ryhtymistä taloyhtiöiden on syytä selvittää kiinteistön sähköjärjestelmän kunto ja sähköliittymän kapasiteetti. Tämän jälkeen täytyy sopia, minkä tasoinen järjes­telmä taloyhtiöön halutaan ja tehdäänkö se kerralla kaikille autopaikoille.

– Näiden selvitysten pohjalta voidaan suunnitella yhtiön tarpeita parhaiten vas­taava toteutus ja kilpailuttaa se. Avustusha­kemus kannattaa toimittaa siinä vaiheessa, kun hanke on kilpailutettu ja sen toteutta­misesta on tehty päätös.
Jaa artikkeli