Powerin voimalaitoksen energiatehokkuutta parantavan savukaasulauhduttimen piippu ja lauhdutinosa asennettu

Savukaasulauhduttimen lauhdutinosan asennus Kokkolan Energia Oy:n voimalaitos Powerille sujui suunnitellusti. Kuva Antti Järvinen

Energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä parantavan savukaasujen lauhdutus- ja lämmöntalteenottolaitteiston asennus Powerin voimalaitokseen on edennyt suunnitellusti.

Savukaasulauhduttimen piippu ja lauhdutinosa asennettiin paikalleen reilu viikko sitten.

- Paljon on vielä tehtävää, vaikka suurimmat ja näkyvimmät laiteasennukset onkin nyt tehty. Tällä viikolla saapuu putkisilta, jonka jälkeen suurista laitteista on saapumatta enää lipeäsäiliö, Kokkolan Energian tuotantojohtaja Esa Malkamäki kertoo.

Seuraavina työvaiheina ovat laitteiden väliset savukaasukanava- ja putkistoasennukset sekä lämpöeristystyöt. Samaan aikaan työmaalla tehdään paljon muitakin asennuksia, kuten esimerkiksi kaapelihyllyasennuksia, jotka ovat edellytyksenä sähkö- ja automaatiokaapeliasennuksille.

- Suurin jäljellä olevista töistä saattaa olla isojen kaukolämpölinjojen rakentaminen voimalaitoksen vanhasta osasta savukaasulauhdutinrakennukseen, Malkamäki arvioi.

Laitteistojen testaukset on tarkoitus aloittaa elokuun puolen välin jälkeen.

- Ensimmäiset savut pesurille on suunniteltu otettavan syyskuun loppupuolella, Malkamäki toteaa.

Savukaasujen lauhdutus- ja lämmöntalteenottolaitteiston hankinta liittyy Kokkola Energian päästöjenvähennysuudistukseen, jonka avulla Powerin voimalaitos tulee merkittävästi vähentämään mm. rikki- ja pölypäästöjä sekä vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä kaukolämmön tuotannossa.

Savukaasujen lauhdutus- ja lämmöntalteenottolaitteisto asennetaan olemassa olevaan kiertoleijupetikattilaan, jonka polttoaineteho on 109 MW. Päästöt vähenevät savukaasun kulkiessa ns. märkäpesurin läpi, joka erottaa kiintoainetta ja vähentää rikkipäästöjen pitoisuutta savukaasuissa.

- Savukaasulauhduttimen avulla voimme vastata suurten polttolaitosten direktiivin tiukentuneisiin päästövaatimuksiin rikkidioksidin ja hiukkasten osalta. Lisäksi saamme otettua savukaasuista lämpöä talteen, joten laitteisto parantaa voimalaitoksen energiatehokkuutta, Malkamäki summaa.

Laitteisto pidentää nykyisten yksiköiden käyttöaikaa sekä auttaa vähentämään polttoaineiden käyttöä voimalaitoksella. Savukaasujen lämmön talteenottojärjestelmä vähentää Kokkolan Energian vuosittaista polttoaineen tarvetta noin 400 rekkakuormaa vastaavalla määrällä.

Investoinnin kokonaiskustannusarvio on noin 8 miljoonaa euroa. Laitteiston arvioitu käyttöönotto on vuoden 2020 lopulla. Laitteiston hankinnasta tehtiin julkinen kilpailutus ja toimittajaksi valittiin Valmet Technologies Oy.

LISÄTIEDOT:

Esa Malkamäki
Kokkolan Energian tuotantojohtaja
p. 050 454 9410

Katso asennusvideo:

Jaa artikkeli