29.09.2023

Kokkolan Energiaverkkojen valmistelema LNG-hanke etenee terminaalirakennuksen julkisen hankinnan käynnistämiseen

Kokkolan Energiaverkot Oy etenee julkiseen hankintaan terminaalirakennuksen ja maakaasuverkon rakentamisessa Kokkolan suurteollisuusalueelle. Hankinnan kokonaissuuruus on n. 5,8M€, josta terminaalin osuus on 3,5M€.

LNG-terminaali rakennetaan Kokkolan suurteollisuusalueelle Port Towerin pohjoispuolelle. Tavoitteena on aloittaa nesteytetyn maakaasun varastointi ja kaasunjakelu vuoden 2025 alussa.

LNG eli nesteytetty maakaasu on edullista ja vähäpäästöistä polttoainetta, jota tullaan varastoimaan, höyrystämään ja jakamaan kaasumaisessa muodossa suurteollisuuden tarpeisiin.

Terminaalirakennuksen hankinta on edennyt nyt julkisen hankinnan käynnistämisvaiheeseen ja hankintailmoitus on julkaistu HILMA-palvelussa

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procedure/316/enotice/321/

Lisätietoja antaa, Markus Kekolahti, Liiketoimintajohtaja Kokkolan Energiaverkot Oy p. 050-433 8674 tai markus.kekolahti@kokkolanenergia.fi

 

Jaa artikkeli