Kokkolan Energian voimalaitokselle savukaasujen lauhdutusjärjestelmä Valmetilta

Kokkolan Energia Oy hankkii Valmetilta savukaasujen lauhdutus- ja lämmöntalteenottolaitteiston suurteollisuusalueella sijaitsevaan sähköä ja lämpöä tuottavaan Powerin voimalaitokseen. Investoinnin kokonaiskustannusarvio on noin 8 miljoonaa euroa. Laitteiston arvioitu käyttöönotto on vuoden 2020 lopulla.

- Investointi on meille tärkeä askel, jonka avulla varmistamme kykymme toimia taloudellisesti pitkäjänteisesti ja myös ympäristöystävällisesti. Laitteisto pidentää nykyisten yksiköiden käyttöaikaa ja samalla voimme vähentää polttoaineiden käyttöä voimalaitoksilla, Kokkola Energian toimitusjohtaja Mikko Rintamäki kertoo.

Toimitus liittyy Kokkola Energian päästöjenvähennysuudistukseen, jonka avulla voimalaitos tulee merkittävästi vähentämään mm. rikki- ja pölypäästöjä sekä vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä kaukolämmön tuotannossa.
Savukaasujen lauhdutus- ja lämmöntalteenottolaitteisto asennetaan olemassa olevaan kiertoleijupetikattilaan, jonka polttoaineteho on 109 MW. Päästöt vähenevät savukaasun kulkiessa ns. märkäpesurin läpi, joka erottaa kiintoainetta ja vähentää rikkipäästöjen pitoisuutta savukaasuissa.

"Laitteisto parantaa voimalaitoksen energiatehokkuutta."

- Savukaasulauhduttimen ansiosta pystymme myös vastaamaan suurten polttolaitosten direktiivin tiukentuneisiin päästövaatimuksiin rikkidioksidin ja hiukkasten osalta. Lisäksi saamme otettua savukaasuista lämpöä talteen, joten laitteisto parantaa voimalaitoksen energiatehokkuutta, Kokkolan Energian tuotantojohtaja Esa Malkamäki jatkaa.

Savukaasujen lämmön talteenottojärjestelmä vähentää Kokkolan Energian vuosittaista polttoaineen tarvetta noin 400 rekkakuormaa vastaavalla määrällä.

- Savukaasujen lämmön talteenottojärjestelmän avulla pystytään huomattavasti kasvattamaan laitoksen energiatehokkuutta ja vähentämään päästöjä. Valmetin toimitukseen kuuluvan savukaasun lauhduttimen avulla voidaan tuottaa 15 MW kaukolämpöä, mikä vastaa yli 4000 talouden tarvitsemaan lämpötehoa, toteaa Valmetin Ympäristöjärjestelmät-liiketoiminnasta vastaava johtaja Risto Hämäläinen.

Sopimus laitteiston hankinnasta Valmet Technologies Oy:ltä allekirjoitettiin huhtikuussa. Hankinnasta tehtiin julkinen kilpailutus.

Lautumislämmöstä kaukolämpöä

Savukaasujen lauhdutus on teknologia, jolla kiinteän polttoaineen kokonaishyötysuhdetta voidaan nostaa siirtämällä prosessista poistuvien kosteiden savukaasujen sisältämää lämpöä kaukolämpöveteen. Näin aiemmin savukaasujen mukana hukkaan mennyt energia saadaan otettua talteen.

Lauhduttimen toiminta perustuu savukaasun lämpötilan laskemiseen sekaan ruiskutettavan pesuveden avulla, jolloin osa savukaasuissa olevasta vesihöyrystä tiivistyy vedeksi ja vapauttaa samalla lämpöä pesuveteen. Tämä lauhtumislämpö voidaan jatkossa hyödyntää kaukolämpönä ja näin kasvattaa kaukolämmön tuotantokapasiteettia ilman CO2-päästöjä.LISÄTIEDOT:

Esa Malkamäki
Kokkolan Energian tuotantojohtaja
p. 050 454 9410

Risto Hämäläinen
johtaja, Ympäristöjärjestelmät, Sellu ja energia -liiketoiminta
Valmet p. 040 505 2001

Jaa artikkeli