Kokkolan Energian uudet investoinnit vauhdittavat vihreää siirtymää

Kokkolan Energia ottaa hiilineutraaliuspolulla seuraavan askeleen kohti vihreää siirtymää investoimalla voimalaitoksille hankittaviin rikinsyöttölaitteistoihin. Hankinta mahdollistaa jopa 100% biopolttoaineen käytön voimalaitoksilla, lämpökuormasta riippuen.

Biopolttoaineen lisääntyessä ja turpeenpolton vähentyessä myös voimalaitosten tarpeet muuttuvat. Turpeesta luovuttaessa rikinsyöttölaitteisiin investoiminen on välttämätöntä.

– Turve itsessään pitää kattilan tulistinpinnat puhtaampina ja turpeen rikki suojelee kattilaa korroosiolta. Biomassan eli puun käytön kasvaessa tulistinpinnat likaantuvat ja vähenevä rikki aiheuttaa kasvavan korroosioriskin, kertoo Kokkolan Energia Oy:n tuotantojohtaja Tommi Korpi.

Turpeen käyttö huoltovarmuus- ja tehostepolttoaineena säilyy ja sen käyttöä voidaan jatkossa joustavasti säätää.

– Haastavasta polttoainemarkkinasta huolimatta Kokkolan Energian tavoite on pienentää turpeen käyttöä ja siten pienentää hiilijalanjälkeä, Korpi toteaa.

Hiilidioksidipäästöt puolittuneet

Kokkolan Energia on muutamassa vuodessa pienentänyt radikaalisti hiilidioksidipäästöjä kiinteiden polttoaineiden osalta, koska biopolttoaineen osuutta on lisätty merkittävästi samalla kun turpeen osuus energian tuotannossa on vähentynyt.

Vuonna 2018 biopolttoaineen osuus kiinteillä polttoaineilla tuotetusta kokonaisenergiasta oli 33 %, kun viime vuoden vastaama lukema oli 60 %. Tämä lukema tarkoittaa kokonaishiilidioksidipäästöjen puolittumista kyseisellä ajanjaksolla.

– Vuonna 2022 biopolttoaineen osuuden arvioidaan nousevan 70% tietämille, Tommi Korpi arvioi.

Turpeen osuus energian tuotannossa pieneni 38,2% vuonna 2021 vuoteen 2020 verrattuna.

Kiinteät polttoaineet ovat tärkeä osa energiantuotantoa erityisesti teollisuudessa käytetyn höyryn tuotannossa sekä kaukolämmön tuotannossa lämmityskaudella.

– Tämänhetkisten toimenpiteiden lisäksi suunnittelemme jatkuvasti tulevaisuuden innovatiivisia vihreitä energiaratkaisuja, Korpi painottaa.

Kaukolämmön päästökertoimet pienentyneet

Kokkolan Energian Kaukolämmön tuotannossa on viime vuosina menty ympäristöystävälliseen suuntaan niin päästökertoimen pienentämisessä kuin teollisen synergian hyödyntämisessä. Vuonna 2021 myydyn kaukolämmön keskimääräinen päästökerroin oli Kokkolan Energialla 85 g/CO2/kWh, kun vuonna 2018 se oli 158 g CO2/kWh.

Kaukolämmön tuotannon kehittämisessä avainasemassa on suurteollisuuden prosesseissa syntyvä hukkalämmön hyödyntäminen sekä muut hiilidioksidivapaat lämmön tuotantomuodot, mitkä eivät perustu polttotekniikkaan. Vuonna 2021 teollisen hukkalämmön osuus kaukolämmön tuotannossa oli 38 %.
Jaa artikkeli