Kokkolan Energian tulos vahvistui

Kokkolan Energia Oy:n tulos vahvistui vuonna 2017. Sekä liikevoitto että tulos paranivat vuoden takaisesta liikevoiton ollessa 5,3 M€ (3,8 M€) ja tuloksen 5,2 M€ (1,0 M€). Yhtiön liikevaihto oli hieman edellisvuotta pienempi, eli 48,4 miljoonaa euroa (48,9 M€).

- Vuonna 2016 onnistuimme kääntämään yhtiön tuloksen voitolliseksi ja positiivinen kehitys jatkui viime vuonna. Tulokseen vaikuttivat erityisesti Kokkolan Voima Oy:n onnistunut sulauttaminen emoyhtiöön, edellisvuotta edullisempi polttoainehankinta sekä kaukolämpöliiketoiminnan ostaminen KIP Infra Oy:ltä Kokkolan eteläisellä suurteollisuusalueella. Myös sähkön markkinahinnan nousu tuki tuloskehitystämme, sanoo Kokkolan Energian toimitusjohtaja Mikko Rintamäki.

Kokkolan Energia investoi viime vuonna uusiutuvaan energiaan ryhtymällä Suomen ja pohjoismaiden johtavan aurinkosähköratkaisujen tuottajan, Naps Solar Oy:n osakkaaksi ja jälleenmyyjäksi.

Tulos sisältää noin miljoona euroa kertaluonteisia osinkotuottoja, jotka yhtiö sai tuotanto-omistusten järjestelyiden seurauksena. Lisäksi tulos sisältää Kokkolan Energiaverkot Oy:n emoyhtiölle maksaman miljoonan euron suuruisen konserniavustuksen. Kokkolan Energia Oy:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Kokkolan Energia maksaa Kokkolan kaupungille osinkoa 1,5 miljoonaa euroa.

Kokkolan Energiaverkot Oy:n vuosi sujui suunnitellusti

Kokkolan Energian omistaman verkkoyhtiön Kokkolan Energiaverkot Oy:n (ent. KENET Oy) liikevaihto oli 11,1 miljoonaa euroa (9,8 M€), liikevoitto 3,7 M€ (2,5 M€) ja tulos 0,6 M€ (0,4 M€).

- Kokkolan Energiaverkkojen vuosi sujui suunnitellusti. Hinnoittelu jatkui maltillisena yhtiön kuuluessa edelleen koko maan edullisimpaan neljännekseen sekä kuluttajien että teollisuuden siirtohinnoissa. Tämän lisäksi toimitusvarmuus on erittäin korkeaa, Rintamäki toteaa.

Mikko Rintamäen mukaan Kokkolan Energia-yhtiöt jatkaa toimintansa kehittämistä edelleen asiakkaiden ja omistajan parhaaksi.

- Lanseeraamme tänäkin vuonna uusia tuotteita ja palveluita, joiden myötä asiakkaat voivat saada kustannussäästöjä sekä helpompaa palvelua, Rintamäki sanoo.

Kokkolan Energia Oy avainluvut

2017 2016* Ero
Liikevaihto 48,4 M€ 48,9 M€ -1,0 %
Tilikauden tulos 5,2 M€ 1,0 M€ 420,0 %
Tilikauden investoinnit 4,1 M€ 1,2 M€ 247,7 %
Omavaraisuusaste 35,0 % 28,7 % 22,0 %
Sähkön hankinta 409 GWh 409 GWh 0,0 % 1)
Sähkön loppukäyttäjämyynti 380 GWh 350 GWh 8,6 %
Kaukolämmön myynti 311 GWh 306 GWh 1,8 %
Polttoaineen käyttö 820 GWh 805 GWh 1,9 %
Sähkön tuotanto 157 GWh 143 GWh 9,7 %
Tuotannon hiilidioksidipäästöt 206 043 tn 233 502 tn -11,8 %

1) sisältää markkinoilta ostetun, tuotetun sekä tuotantoresursseista saadun sähkön
* Osa vuoden 2016 GWh -määristä muutettu vertailukelpoiseksi vuoden 2017 lukujen kanssa.

Kokkolan Energiaverkot Oy avainluvut

2017 2016 Ero
Liikevaihto 11,1 M€ 9,8 M€ 13,3 %
Tilikauden tulos 0,6 M€ 0,4 M€ 50,0 %
Tilikauden investoinnit 3,6 M€ 2,7 M€ 33,3 %
Omavaraisuusaste 11,6 % 8,8 % 31,8 %
Sähkön siirto asiakkaille 479 GWh 482 GWh -0,6 %
Siirtoverkon pituus 1 486 km 1 477 km 0,6 %
Sähkönkäyttöpaikat 22 858 kpl 22 690 kpl 0,7 %
Jaa artikkeli