Kokkolan Energia -yhtiöiden uusi HR-päällikkö Essi Myllylä.

Kokkolan Energia Oy:n uusi HR-päällikkö Essi Myllylä: "Ihmiset tekevät yhtiön tuloksen"

Kokkolan Energia -yhtiöiden uutena HR-päällikkönä on aloittanut oikeustieteiden maisteri Essi Myllylä. Hän vastaa jatkossa mm. liiketoimintalähtöisestä henkilöstön ja esimiesten osaamisen kehittämisestä, työhyvinvoinnista, rekrytoinneista sekä sisäisestä viestinnästä.

Myllylä työskenteli aiemmin infrarakentamisen parissa yhtiölakimiehenä. Lakimies- ja HR-tehtävien lisäksi hänellä on aikaisempaa työkokemusta muun muassa projektinjohtamisesta sekä liiketoiminnan kehittämisestä.

Aiemmista töistä jäi paljon hyviä oppeja hyödynnettäväksi myös HR-päällikön tehtävässä.

- Kokkolan Energialla pääsen yhdistämään projektikokemuksen sekä juridisen ja HR-osaamisen. Tässä työssä on varmasti eduksi, että on saanut kokemusta niin teollisuudesta, asiantuntijatehtävistä, kuin erilaisissa yhteistyöverkostoista toimimisestakin.

Myllylä uskoo vahvasti yhteistyöhön sekä yhdessä tekemiseen, ja muistuttaa samalla työhyvinvoinnin olevan jokaisen vastuulla.

- Esimerkiksi esimiesrooli on usein vaativa ja aina vastuullinen. Oikeuksien vastaparina on koko joukko velvollisuuksia työajan seurannasta sen varmistamiseen, että oma johtaminen on tasapuolista, johdonmukaista ja selkeää. Esimiehellä on myös todella tärkeä rooli jatkuvan työhyvinvoinnin varmistajana, velvollisuus puuttua epäkohtiin, ja välillä on tehtävä hankaliakin päätöksiä. Oma tehtäväni on olla tukena tässä kokonaisuudessa, sekä osaltani pitää huolta siitä, että homma toimii ja kaikilla on töissä hyvä olla. Johtoryhmän jäsenenä tärkeä osa työtäni on myös varmistaa, että yhtiön uusi strategia toteutuu läpi koko organisaation sekä varmistaa, että ihmiset tulevat aidosti kuulluksi kaikilla organisaation tasoilla. Ei mikään helppo kokonaisuus, mutta sitäkin mielenkiintoisempi!

Myllylä arvostaa avointa, reilua sekä keskustelevaa yrityskulttuuria ja muistuttaa, että parhaat ideat ja kehittämisehdotukset syntyvät siellä, missä työ tehdään.

"Tuloksia syntyy, kun omasta työstä otetaan vastuu."

- Viihdyn mainiosti niin konttorissa, kun työvaatteissa kentälläkin. Kokkolan Energiassa on erilaisia työtehtäviä ja yksiköitä, ja siksi haluan ensi töikseni selvittää, millainen organisaatio on, millaisia ihmisiä täällä on töissä ja miten he näkevät Kokkolan Energian sekä oman roolinsa yhtiössä. Ihmiset tekevät yrityksen tuloksen ja tuloksia syntyy, kun omasta työstä otetaan vastuu. Tällaista taustaa vasten paitsi kehittämistyölle, myös toimivalle yhteistyölle saadaan mahdollisimman hyvä pohja. Pääsen samalla tutustumaan ihmisiin ja heidän työtehtäviinsä arjessa.


Arjen helppous viehättää Kokkolassa

Myllylä on alun perin kotoisin Oulusta, mutta kotiutunut vahvasti Kokkolaan. Kolmen lapsen äidin vapaa-aika kuluu tiiviisti lasten ja harrastusten ehdoilla.

- Kokkola on tullut hyvin tutuksi viimeisen 10 vuoden aikana ja perheemme viihtyy mainiosti. Täällä kaikki on sopivan lähellä, mikä tuo arkeen helppoutta. Kokkolan Energiassa kiinnosti mielenkiintoisen ja muuttuvan toimialan sekä monipuolisen ja haastavan tehtävänkuvan lisäksi myös yrityksen paikallisuus. Voin olla mukana vaikuttamassa koko alueen kehittymiseen, saan tehdä töitä lähellä kotia ja työskennellä oman kotikaupunkini tulevaisuuden eteen.

Jaa artikkeli