Kokkolan Energia Oy tytäryhtiöineen muodostaa täyden palvelun energiayhtiön

Kokkolan Energia Oy:llä on kaksi tytäryhtiötä: Kokkolan Energiaverkot Oy (Ent. KENET Oy) sekä Kokkolan Voima Oy, joka aloitti aktiivisen toimintansa vuoden 2021 alussa. Kokkolan Energian konsernitilinpäätökseen on yhdistetty tytäryhtiöt. Konsernin tilinpäätös laadittiin ensimmäistä kertaa.

Vuoden 2021 korkeat sähkön markkinahinnat vaikuttivat merkittävästi liiketoimintojen väliseen kannattavuuteen. Tuotantoliiketoiminta sekä Kokkolan Voima Oy:n omistamat tuotantoresurssit hyötyivät, kun taas sähkön myynti kärsi, suojaustoiminnasta huolimatta. Yhtiöiden välistä tulosta tasattiin konserniavustuksella, jonka ansiosta avustusta saavan yhtiön tulos kasvoi ja avustusta antavan yhtiön tulos pieneni.

Kokkolan Energia -yhtiöiden välinen työnjako

Kokkolan Energia Oy on Kokkolan kaupungin 100% omistama emoyhtiö, jossa tapahtuu suurin osa toiminnoista, kuten sähkön hankinta markkinoilta ja myynti asiakkaille, Sähkön ja lämmön tuotanto omilla voimalaitoksilla, Lämpökauppa teollisuuden kanssa sekä kaukolämmön myynti. Keskitettyjä emoyhtiön toimintoja ovat myös sähkön hintasuojaus, talous, hallinto, HR sekä ESQ (Ympäristö, Turvallisuus ja laatutoiminto).

Tytäryhtiö Kokkolan Energiaverkot Oy vastaa sähkönjakelusta sille määrätyllä toiminta-alueella. Lisäksi siihen kuuluu palvelut ja rakentaminen -liiketoiminta, joka rakentaa ja ylläpitää sähköverkkoja sekä tekee niihin liittyviä palveluja, myös kaupunkikonsernille ja muille asiakkaille. Kokkolan Energiaverkot Oy on sähkömarkkinalain alainen jakeluverkkoyhtiö (DSO), jonka toimintaa ja tuottoja valvoo energiavirasto.

Tytäryhtiö Kokkolan Voima Oy:n tehtävänä on omistaa energiatuotantoresursseja (tällä hetkellä Pohjolan Voima Oy:n eri osakkeita), hankkia resursseista omakustannushintaista sähköä sekä myydä hankittu sähkö edelleen emoyhtiölle markkinahinnalla (Spot).

Konserniavustuksella avustetaan yhtiöitä veroneutraalisti

Konserniavustuksella siirretään varoja konserniyhtiöiden välillä. Sillä voidaan välttää päällekkäinen verotus konsernissa. Esimerkiksi viime vuonna korkeat sähkön hinnat tarkoittivat hyvää tulosta Kokkolan Voima Oy:lle. Tuloksesta valtaosa siirrettiin verotehokkaasti emoyhtiölle, jonka tulos olisi muuten jäänyt tappiolliseksi korkeiden sähkön hankintakustannuksen (eli markkinahintojen) takia. Vastaavasti hyvin matalan sähkönhinnan vuodessa konserniavustuksen suunta voi muuttua.

Kokkolan Energia on sijoittanut suuren määrän rahaa sähköverkkoon Kokkolan Energiaverkot Oy:lle, jonka tuotto siirretään emoyhtiölle konserniavustuksen kautta. Energiaviraston valvontamalli rajoittaa tariffeja ja sitä kautta kotiutettavaa voittoa.

Lisäksi on syytä todeta, että vuosi 2021, erityisesti joulukuu, oli hyvin vaikea monelle sähköyhtiöille. Sähkön myyntitoiminta oli viime vuonna lähtökohtaisesti tappiollista. Joulukuun kylmä jakso korkeilla hinnoilla johti tilanteeseen, jossa osa sähköstä jouduttiin hankkimaan myyntiin nähden moninkertaisella hinnalla.

Tutustu tilinpäätökseen >

Jaa artikkeli