Kokkolan Energia lahjoittaa Centria-ammattikorkeakoululle 50 000 euroa

Kokkolan Energia tekee 50 000 euron lahjoituksen Centria-ammattikorkeakoululle. Centria on Kokkolan Energialle tärkeä yhteistyökumppani muun muassa projektitöissä ja yrityksen henkilöstön täydennyskouluttamisessa. Lisäksi Centrian opiskelijat ovat tehneet useita opinnäytetöitä Kokkolan Energialle ja suorittaneet yrityksessä harjoittelujaksoja.

- Näen ihan lähitulevaisuudessa hyviä mahdollisuuksia yhteisille hankkeille ja kehitystyölle niin älykkään ohjauksen, uusiutuvan energian kuin asiakaskokemuksen kehittämisenkin saralla, visioi Kokkolan Energian toimitusjohtaja Mikko Rintamäki.

Rintamäki muistuttaa, että Centrialla on lisäksi tärkeä rooli alueen kehittämisessä ja vahvistamisessa.

- Centrian koulutuksesta ja TKI-työstä hyötyy koko alue. Saamme ammattikorkeakoulusta myös päteviä tekijöitä ja kehittäjiä Kokkolan Energialle sekä meidän asiakasyrityksiimme, Rintamäki jatkaa.

Valtio on luvannut maksaa ammattikorkeakouluille vastinrahan kuluvan vuoden loppuun mennessä tulleista lahjoituksista. Valtio on varannut vastinrahan määräksi 24 miljoonaa euroa, jonka se jakaa ammattikorkeakouluille niiden keräämien lahjoitusten määrän suhteessa. Näin ammattikorkeakoulun varainkeruun kautta saama rahamäärä saattaa jopa tuplaantua.

Varainhankintakampanjan lähestyessä loppuaan Centria katsoo luottavaisena tulevaisuuteen. Erityisen tyytyväisiä Centriassa ollaan siitä, että varainhankintaan suhtaudutaan positiivisesti alueen yrityksissä. Rehtori, toimitusjohtaja Kari Ristimäki on mielissään siitä, että koulutusmyönteiset elinkeinoelämän toimijat haluavat tukea Centriaa taloudellisesti.

- Taloudellinen tuki ja sen suoma huomio kannustavat ja velvoittavat, mutta myös luovat edellytyksiä jatkaa Centrian koulutusvastuun kehittämistä yhteiseksi hyväksi koko toiminta-alueella, Ristimäki summaa.

Lahjoitukset käytetään ammattikorkeakoulun pääomittamiseen. Pääomittamiseen suunnatut varat sijoitetaan tuottavalla tavalla ja vuotuisella tuotolla rahoitetaan ammattikorkeakoulun harjoittamaa koulutusta ja TKI-toimintaa sekä niiden kehittämistä. Valtion vastinrahaan oikeuttavat lahjoitukset annetaan ammattikorkeakoulun toimintaan yleisesti ilman rajoittavia ehtoja.

Jaa artikkeli