Kokkolaan valmistunut 110 kV voimajohto parantaa sähkötoimituksen luotettavuutta

Kokkolan Energiaverkot Oy uusi 1970-luvulla rakennetun Ventusnevasta Ykspihlajaan ulottuvan 110 kV:n suurjännitejohdon. Yli 50 vuotta vanha voimajohto alkoi olla käyttöikänsä päässä, mutta sähköjohdon uusiminen parantaa merkittävästi myös sähkötoimituksen luotettavuutta.

Investoinnin ansiosta sähkön toimitusvarmuus Kokkolan Suurteollisuusalueelle paranee. Sähköjohdon siirtokyky kasvaa myös merkittävästi, jolloin se riittää suurteollisuusalueen tulevaisuuden tarpeisiin. Urakoitsijana hankkeessa toimi Power Prof Partners Oy.

Kokkolan suurteollisuusalueen sähkön tarve kasvaa tulevaisuudessa ja alueen kaavoitus mahdollistaa uusien yritysten tulon alueelle. Asiakkaat halutaan liittää vahvaan ja toimintavarmaan sähköverkkoon. Sähkölinja on tärkeä erityisesti KIP Eteläisen tehdasalueelle.

Johdon uusimisen yhteydessä myös sähköverkon rakenteet nykyaikaistettiin ja puurunkojen tilalle rakennettiin putkipylväs- ja teräsristikkorakenteita. Muutoksella vähennettiin pylväspaikkoja ja samalla päästiin eroon myös nykyisistä kreosootilla kyllästetyistä pylväistä.

110 kV voimajohdon hyödyt:

• Parantaa sähkötoimituksen luotettavuutta Kokkolassa
• Kestävä investointi: teräspylväsrakenteiden käyttöikä on yli 60 vuotta
• Sähköverkon maadoitukset uusitaan ja se parantaa ympäristön turvallisuutta
• Eroon vanhoista kreosootilla kyllästetyistä pylväistä

Jaa artikkeli