Keskeytyskartasta reaaliaikainen tieto sähkökatkoista

Kokkolan Energiaverkot on ottanut käyttöön palvelun, joka kertoo sähkönjakelun keskeytyksistä omalla jakelualueellaan.

- Meidän toimitusvarmuutemme on korkea, mutta haluamme palvella asiakkaita entistä paremmin myös mahdollisten sähkökatkosten aikana. Keskeytyskartta on nykyaikainen ja havainnollinen tapa viestiä sekä käynnissä olevista että ennalta suunnitelluista keskeytyksistä jakeluverkostossa, kertoo Kokkolan Energiaverkkojen käyttöinsinööri Kaarina Dahlbacka.

- Keskeytyskartan tiedot päivittyvät automaattisesti käytöntukijärjestelmästä. Tämän vuoksi tieto on aina ajantasaista eikä keskeytystietoja tarvitse päivittää käsin kartalle. Tämän automaation takia kartalla ei välttämättä näy kaikkia pienjänniteverkon keskeytyksiä, Dahlbacka jatkaa.

Palvelusta monipuolista tietoa

Kirjoittamalla palveluun kotiosoitteen keskeytyskartasta voi tarkistaa esimerkiksi oman kotinsa tilanteen. Kartalta näkee lisäksi kokonaisuudessaan alueen, jota häiriötilanne koskee, sähköttömien asiakkaiden määrän, sähkönjakelun palvelutason sekä sen, onko vianetsintä meneillään tai onko vika jo korjattu.

- Kokkolan Energian kotisivuilta löytyvä keskeytyskartta kannattaa lisätä selaimen suosikkeihin, jolloin se löytyy nopeasti. Palvelusta voi valita, haluaako sen suomeksi vai ruotsiksi, Dahlbacka sanoo.

Kokkolan Energiaverkkojen vikailmoitusnumero (06) 822 0800 palvelee asiakkaita ympärivuorokautisesti. Numeroon voi soittaa tiedon sähkökatkon aiheuttajasta tai vian sijainnin.

Tästä pääset keskeytyskarttaan >

Jaa artikkeli