8.05.2024

Kaukolämmön toimitusvarmuuden ylläpito ja parantaminen kesällä 2024

Toimitamme kaukolämpöä tuhansiin Kokkolalaisiin koteihin ja työskentelemme jatkuvasti toimitusvarmuuden, verkoston ylläpidon sekä kehittämisen eteen.

Kesällä 2024 työskentelemme seuraavasti:

  • Uusimme Kokkolan keskustassa Keskuskentän läheisyydessä vanhoja siirtokokoluokan kaukolämpöputkia. Verkostoa uusitaan yli 200 metrin matkalta, mistä johtuen Keskuskentän aidan ulkopuoleiset jalkakäytävät Katariinankadun ja Antti Chydeniuksen kadun puolella eivät ole käytössä kunnostustöiden aikana. Jalkakäytävien alle sijoitetaan uudet kaukolämpöputket ja ne korvaavat tällä hetkellä keskuskentän sisäpuolella menevät johdot. Kunnostustyöt valmistuvat heinäkuun aikana.
  • Halkokarin Jahdissa ja Parkissa uusitaan vanhempia kaukolämpöjohtoja. Kunnostustöiden piirissä on useita satoja metrejä katualueita. Jahdissa työt alkavat viikolla 20 ja valmistuvat heinäkuun aikana, kun taas Parkissa työt ajoittuvat heinä-elokuun ajalle.
  • Nahkurinkadulla uusitaan kaukolämpöverkostoa n. 200 m matkalta. Työt käynnistyvät elokuussa ja kestävät aina lokakuulle saakka.

Työt voivat haitata, etenkin liikennettä ja muuta liikkumista työmaiden läheisyydessä. Kulkemista, etenkin jalankulkijoiden, pyritään helpottamaan kaivantojen ylikulkusilloilla.

Muistutamme, että työmaa-alueilla on vaaratilanteiden välttämiseksi noudatettava työmaakylttien viitoittamia reittejä sekä mahdollista liikenteenohjausta.

Pahoittelemme kunnostustöistä mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä!

Jaa artikkeli