Johtoalueiden raivaukset

Kokkolan Energiaverkot Oy huolehtii häiriöttömästä ja turvallisesta sähkönjakelusta mm raivaamalla johtoalueet alueittain kiertävällä järjestelmällä kuuden vuoden välein.

20 kV:n ja 0,4 kV:n johtoalueiden raivaustyö tehdään Eteläväylän, Vaasantien ja Jyväskyläntien rajaamalla alueella Sokojalle saakka. Raivaustyö aloitetaan helmikuussa ja se valmistuu syyskuun loppuun mennessä.

Poistamme varsinaisen johtoalueen ulkopuolelta sellaisia pienilatvaisiksi ja riukumaisiksi kehittyneitä tai muita yksittäisiä puita, jotka saattavat esimerkiksi voimakkaalla tuulella tai raskaan lumikuorman vuoksi aiheuttaa vahinkoa johdolle. Raivattu puusto jää maanomistajille.

Mikäli johtoalueella on erityiskohteita, joiden käsittelystä on kirjallisesti sovittu, tulee nämä selvästi merkitä raivattavalle alueelle asetetuilla tauluilla.

Toivomme maanomistajien suhtautuvan myönteisesti tähän sähköturvallisuusmääräysten vaatimaan toimenpiteeseen, jonka tarkoitus on taata turvallinen ja häiriötön sähkönjakelu.

Lisätietoja asiakaspalvelustamme (06) 828 9295.


Jaa artikkeli